SVERIGE: Fågel stoppar 130 lägenheter

2023 01 27

Stockholms stads planer på att bygga fyra flerbostadshus i Solberga stoppas.

En rödlistad fågel har satt käppar i hjulet.

Området för det planerade bygget är en vanlig häckningsmiljö för mindre hackspett.

Även gröngöling, större hackspett, svartmes och trädkrypare samt födobiotoper för spillkråka huserar i närheten av området.  

Efter en anmälan har Mark- och miljödomstolen upphävt detaljplanen.

– Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet bland annat att avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod. Mindre hackspett är nationellt rödlistad som nära hotad, vilket talar för att populationen av fågelarten inte är på en tillfredsställande nivå i Sverige och att undantagen från störningsförbudet inte är tillämpliga, skriver domstolen enligt DN.

Domen kan inte överklagas.

”Det här blev väldigt konstigt”

Stockholms stad anser att detaljplanen skulle kunna genomföras utan någon större påverkan på naturvärdena i närheten.

Men det blir inga nya lägenheter.

– Det här blev väldigt konstigt och får stora effekter, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) till DN.

Han tillägger:

– Nu ska staden utreda förekomsten av hackspett i området och sedan får vi ta det därifrån, vi kan göra ett omtag av planerna.

Fakta mindre hackspett

- Sveriges minsta hackspett med en längd på 14 centimeter.

- Storleken är ungefär som en gråsparv.

- De flesta mindre hackspettar finns koncentrerade i lövskogsdominerade områden i södra och mellersta Sverige. 

- Enligt svensk häckfågeltaxering minskar antalet mindre hackspettar, men minskningen är inte signifikant och den bygger på i snitt endast 14 fynd/år.

- Mindre hackspett ser ut att saknas i stora delar av Norrlands inland förutom längs kustlandet och längs vägen mellan Östersund och Storuman.

Källor: Fågeln.se resp SLU Artdatabanken

Foto: Vincent van Zalinge

Text: Redaktionen