SVERIGE: Fackförbund varnar för kris

2022 12 22

Svåra förutsättningar inom sjukvården kan leda till kris i yrkesgruppen.

En kombination av covid-19, vinterkräksjukan, influensa och RS-virus leder för närvarande till stora svårigheter inom den svenska sjukvården.

Vårdförbundet varnar för flykt bland arbetare på grund av trycket som branschen är under.

– Jag tycker inte att arbetsgivarna gör tillräckligt för att behålla våra medlemmar, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till SVT.

Förbundet menar att många sjuksköterskor riskerar att lämna den pressade branschen.

“Behöver vila”

Antalet besök och inläggningar på svenska sjukhus har ökat dramatiskt under den senaste tiden.

Nästan hälften av alla regioner i Sverige har sjukhus i stabsläge på grund av situationen samtidigt som smittspridningen av covid-19 ökar.

– Man jobbar fler dubbla pass, man får indragen semester och man blir inbeordrad oftare. Finns det några så är det våra som behöver vila och återhämtning, säger Ribeiro.

Ökad spridning

Det är inte bara spridningen av covid-19 som ökat under vintern.

Även antalet bekräftade fall av influensa och RS-virus ökar i en majoritet av regionerna.

Ett ökat antal nyinlagda patienter med influensa inom intensivvården återspeglar den ökande smittspridningen av influensa i samhället, uppger Folkhälsomyndigheten.

Nya rekommendationer

Under torsdagen gick Folkhälsomyndigheten ut med uppdaterade rekommendationer riktade till äldre.

– Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre. För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år, lyder rekommendationen.

Är medvetna

Kommuner och regioner i Sverige är medvetna om personalbristen i sjukvården, menar Jeanette Hedberg, förhandlingschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik vid SKR.

Hedberg menar att en av anledningarna är att andelen äldre personer ökar mer än den arbetsföra befolkningen.

– Det görs mycket för att förbättra villkor och arbetsmiljö. Vi höjer pensionsavsättningarna nästa år, vi skärper reglerna som gäller vid dygnsvila för att värna vila och återhämtning, menar hon.

Foto: MedicAlert UK

Text: Redaktionen