SVERIGE: Enorma brister på Akademiska sjukhuset

2022 06 14

Situationen på Akademiska sjukhuset i Uppsala är mycket allvarlig.

Bristerna är så många och köerna är så långa att patienter har dött i ensamhet.

Det framhäver  Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som återigen riktar hård kritik mot Region Uppsala.

Andra gången

– Väntetiderna på akuten är så långa att det har lett till att patienter har försämrats i sina tillstånd, inte minst i infektionssjukdom, men vi har också exempel på dödsfall, säger Peder Carlsson, chef för avdelning Mitt på Ivo, till SR Ekot.

Det är andra gången som Ivo riktar omfattande kritik mot Region Uppsala. De anser att patienternas mest basala behov inte tillgodoses på Akademiska sjukhuset. uppger SR.

Dött i korridorer

– Döende patienter har vårdats i korridorer, personer har legat i timmar i sin egna avföring på akuten, det saknas hjärtövervakningsutrustning och patienter har varken fått mediciner, mat eller dryck som de behöver, fastslår Ivo i sin rapport.

Fattat beslut för att förbättra vården

– Vi har sett att vi måste jobba med förbättringar och har därför fattat massor med beslut, bland annat för att få till fler vårdplatser. Som en del  i detta har vi tillfört runt 50-60 miljoner det här året för att bland anant kunna hantera personalfrågor, säger Mikael Köhler,  hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Han poängterar att Akademiska likt flera andra sjukhus befinner sig i en besvärlig bemanningssituation. Han betonar att patienternas säkerhet alltid är högsta prio. 

– Vad det gäller patientsäkerhet är det något som man måste jobba med hela tiden. Det är utmaningar som måste hanteras hela tiden, säger Mikael Köhler.

Hotar med miljonböter

Nu ställer Ivo nya krav på Akademiska sjukhuset. Senast den 15 september måste sjukhuset säkerhetsställa att  612 vårdplatser finns tillgängliga, rapporterar SVT Nyheter.

Annars riskerar regionen böter på 20 miljoner kronor.

– Situationen vid Akademiska sjukhuset är mycket allvarlig och, sedan IVO:s senaste tillsyn, försämrad. Patienternas mest basala mänskliga och medicinska behov kan inte tillgodoses. Bristerna vid akutmottagningen är omfattande och genomgripande med påverkan på all vård och behandling som sker där. Patienter som befinner sig i livets slutskede vårdas i korridorer utan möjlighet till avskildhet och skydd för sin integritet och det finns uppgifter om att patienter har dött i ensamhet, skriver Ivo i sitt beslut.

Arkivfoto: H. Jade

Text: Redaktionen