SVERIGE: Efterlängtat besked för alla kattägare – ”En milstolpe”

2023 05 15

I fjol gick Jordbruksverket ut med nya direktiv till alla kattägare i Sverige – och nu kommer nästa stora steg.  

Fjolårets besked innebar att flera nya lagändringar infördes:

  • Katten måste vara id-märkt
  • Kattägare ska registrera sin katt online hos Jordbruksverket

– Lagen underlättar för kattägare att få tillbaka en försvunnen katt, framhöll myndigheten.

Nu kommer det bli ännu enklare.

Jordbruksverket har nämligen lanserat en söktjänst till det nya kattregistret.

Personer som hittar bortsprungna katter kan nu söka fram ägaren. 

Allt som behövs är kattens chippnummer eller id-tatuering.

–  Ett av syftena med registret är att göra det lättare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Att vi nu har en allmän söktjänst kopplad till registret är därför en viktig milstolpe, säger Anders Elfström, avdelningschef på Jordbruksverket.

Hundratusentals katter

Katters id-märkning består vanligtvis av fyra till sex tecken. Dessa tecken hittas vanligtvis i kattens vänstra öra. 

Om ägaren till katten godkänt att vara sökbar för privatpersoner visas kattens och ägarens uppgifter vid sökningar på id-numret. I fall där ägaren valt att inte visa uppgifterna är det endast Jordbruksverket och länsstyrelsen som kan ta del av de registrerade uppgifterna.

Hittills har över 300 000 katter registrerats i det nya registret.

Hela 96 procent av kattägarna har valt att vara sökbara.

–  Det är väldigt positivt att en så stor andel av kattägarna tillåter att deras uppgifter visas i söktjänsten, eftersom det gör det lättare att hitta ägaren till en bortsprungen katt. 

– Det underlättar exempelvis om en veterinär får in en trafikskadad katt och snabbt behöver identifiera ägaren för att ta ställning till eventuella vårdinsatser, säger Anders Elfström.

Fakta Jordbruksverkets kattregister 

- Söktjänsten nås via Jordbruksverkets webbplats

- För att söka efter en katt måste man ha kattens chipnummer eller tatuering

- Det är också möjligt att göra ägarbyten i registret. Den nya ägaren ska registrera ägarbytet

- Uppgifter om kattens ras, namn eller färg kan även korrigeras

- Ägare som har katter som avlidit eller flyttat utomland uppmanas att ta bort dem från registret

Anders Elfström betonar vikten av att uppdatera kattregistret.

–  För att registret ska hålla hög kvalitet och vara tillförlitligt är det viktigt att uppgifterna hålls uppdaterade. Lika viktigt som det är att man som kattägare registrerar sin katt i vårt register, är det att man avregistrerar den när den inte längre är i livet, säger han.

Foto: B. Farca

Text: Redaktionen