SVERIGE: Ebba Busch (KD) ger besked om vindkraft

2023 02 18

Sveriges Energiminister uttalar sig om behovet av vindkraft.

Efter en tung period vad gäller elpriserna i Sverige har stort fokus hamnat på det långsiktiga elbehovet.

Höga räkningar har lett till stor frustration samtidigt som landet exporterar el för rekordpriser.

Nu ger energiminister Ebba Busch (KD) besked om vindkraften, och menar att en utbyggnad är vad som behövs.

– Vi behöver mer överallt. Det kommer att behövas mer vindkraft. Det som är realistiskt som ny kraftproduktion är primärt vindkraft, ja, både land- och havsbaserad, om man tittar fem, tio år framåt, säger hon till DN.

Kan minska sårbarheten

Energiministern bedömer att acceptansen ökad när det kommer till att leva med vindkraft i sin närhet.

Hon menar att fler förstår situationen eftersom det påverkar elpriset i Sverige.

– Hade vi haft mer kraftproduktion så hade vi inte varit lika sårbara för det som händer i omvärlden. Vi kan aldrig bli helt immuna mot ett invasionskrig mot Ukraina och de effekter det har på hela det europeiska energisystemet, men vi kan minska vår sårbarhet, förklarar hon.

Ungefär en femtedel

För närvarande står vindkraftsproduktionen för ungefär 17 procent av elproduktionen i Sverige.

Till en början skedde utbyggnaden i de södra delarna av landet men under de senaste åren har vindkraften byggts ut även i norr.

– Vindkraften är geografiskt spridd över hela Sverige där merparten numera ligger i norra Sverige, framhåller Energimyndigheten.

Halkat efter

I flera andra länder, däribland Tyskland och Danmark går det snabbare att bygga vindkraft än i Sverige.

Det uppges vara en anledning till att Sverige halkat efter övriga Europa när det kommer till vindkraften, rapporterar SR.

Regeringen har lovat att snabba på processtiderna.

Nödvändigt komplement

Ebba Busch ser kärnkraften som ett nödvändigt komplement till vindkraften och menar att svenska folket ska kunna lita på att det inte bara kommer bli vindkraft.

Hon menar även att hon uppfattar att Sverige bedöms som ett attraktivt land när det gäller investeringar i vindkraften.

Foto: N. Andersson regeringskansliet

Text: Redaktionen