SVERIGE: Dystert framtidsbesked för hyresgäster

2022 10 09

Förhandlingar om nästa års hyra för Sveriges 1,5 miljoner lägenheter pågår för fullt.

En stigande inflation, höjd styrränta och dyra elpriser kommer inte att påverka hyrorna nämnvärt nästa år, men framtidsutsikten ser desto mörkare ut, rapporterar SR.

– I och med att det är ett glidande treårigt medelvärde så kommer årets höga siffror att påverka nästkommande hyresförhandling, säger Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges allmännytta, till radiokanalen.

Han förutspår att dagens ekonomiska oroligheter kan slå hårt mot hyrorna 2024.

Fem faktorer

I våras kom Hyresgästföreningen tillsammans med Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta överens om fem faktorer som ska styra förhandlingarna.

  • Kostnadsutvecklingen för el, värme, avfall, vatten och avlopp.
  • Kostnadsutvecklingen för drift och underhåll av hyresrätter.
  • Ränteutvecklingen.
  • Utvecklingen för BNP och BNP/capita.
  • Utvecklingen för inflation exklusive hyror.

Förhandlarna ska titta tre år bakåt i tiden, vilket innebär att räntehöjningen i dag kommer att påverka hyrorna först 2024.

För att kunna hantera de ökade kostnaderna kan bostadsbolagen behöva dra ner på underhållet, erfar SR.  

Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen, tycker inte att det låter som en bra idé. Han föreslår att staten går in och kompenserar.

– Det är en extrem situation som vi befinner oss i. Kommer det till den punkten att hyreskraven blir så pass höga kan staten behöva gå in och kompensera. På samma sätt som staten nu kommer att kompensera för drivmedel och energipriser, säger Erik Elmgren till SR.

Flera skulle tvingas flytta

Enligt en undersökning från Novus på uppdrag av Hyresgästföreningen skulle 37 procent av Sveriges hyresgäster inte klara av en hyreshöjning på 3 000 kronor i månaden.

Ytterligare 17 procent vet inte om de skulle ha råd att bo kvar.

– Just nu pratas det mycket om elpriser, ökade livsmedelskostnader och de stigande räntornas inverkan på boendekostnaderna. Det vi inte pratar lika mycket om är de kraftiga hyreshöjningar som får stora konsekvenser för människors liv. Jag möter ensamstående mammor som är förtvivlade, pensionärer som tvingas lämna det hem där de bott i halva sitt liv och helt vanliga familjer som inte får ekonomin att gå ihop. Det är dags att politikerna vaknar, säger Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen.  

Foto: Sigmund 

Text: Redaktionen