SVERIGE: Djur kan utrotas

2023 09 18

Ett mårddjur i Sverige kan behöva utrotas.

Minken ses som ett av de största hoten i Sverige mot den biologiska mångfalden och djurets tillvaro i är problematisk för många fåglar.

Vilda populationer finns i nästan hela landet och många härstammar från djur som rymt eller släppts ut från pälsfarmer.

Nu kan minken dock vara på väg att försvinna i Sverige, då Naturvårdsverket på sikt vill utrota det vilda beståndet.

Det rapporterar TV4.

Nationell förteckning

Naturvårdsverket har satt upp minken på en nationell förteckning av invasiva arter som bör förbjudas.

Redan idag får mink jagas året runt för att förebygga skador på vilt, men framöver kan ännu fler resurser ges till jakten.

– Fågellivet skulle återhämta sig påtagligt i många områden. Nu kommer vi inte att föreslå att den ska tas bort i hela Sverige på en gång, för det blir ganska dyrt. Utan vi siktar på att ha en återkommande utrotning i framförallt skärgårdar och på öar, säger myndighetens samordnade Henrik Lange.

“Utgör ett hot”

I dagsläget omfattas inte minken av någon lagstiftning om invasiva främmande arter.

Djuret introducerades i Sverige för ungefär hundra år sedan och har sedan dess lyckats etablera en stabil population.

– Mink utgör ett hot i Sverige framförallt mot mark- och/eller hålhäckande sjöfåglar, då den tar ägg och dödar både ungfåglar och vuxna fåglar i skärgården och i våtmarker. Mink utgör även ett hot mot amfibier, små däggdjur, kräftor, musslor och fisk, framhåller Naturvårdsverket.

Kan bära smitta

Minkar blir könsmogna redan efter ett år och sprider sig främst i naturen längs med vattenvägar.

– Den konkurrerar om föda med inhemska mårddjur, såsom småvessla, iller och utter. Eftersom mink jagar och äter fisk och kräftdjur kan den också skapa problem för fisk- och kräftodlingar om den tar sig in i odlingskassarna, fortsätter myndigheten.

– Minken kan vara bärare av två olika parvovirus som kan smitta utter, men även ovaccinerade katter och hundar.

Är positiv

Jägaren Sven-Gunnar Lunneryd ställer sig positivt till beskedet.

– Dels kan den ta vuxna fåglar, men speciellt när de lägger ägg, de tar mycket ungar. Det finns mycket forskning på minkens negativa effekter på fågelfaunan. säger han till TV4.

Foto: S. Pociecha

Text: Redaktionen