SVERIGE: Covid-19 ökar igen – ett län sticker ut

2022 10 27

Smittspridningen i Norrbotten är anmärkningsvärt hög jämfört med resten av landet.

Folkhälsomyndigheten varnar för att smittspridningen av covid-19 åter kan komma att öka under hösten.

På flera platser i landet sker det redan, och i Norrbotten är läget för tillfället värst i Sverige, rapporterar SVT.

Där ligger man över rikssnittet och Kalix sjukhus fylls på med covidpatienter.

– Vi har ju legat under rikssnittet sedan midsommar men förra veckan såg vi ett hack uppåt. Men om det är en trend återstår att se, säger smittskyddsläkaren Anders Nystedt till kanalen.

Dubblering av fallen

För två veckor sedan hade 57 personer testat positivt för covid-19 i Norrbotten.

Veckan därpå skedde en fördubbling av fallen.

– Jag tror att det kan bero på klustersmitta som upptäckts i Haparanda och Kalix, säger Anders Nystedt.

Klustersmittan har drabbat sjukhuset i Kalix hårt.

– En tredjedel av våra inlagda patienter har insjuknat och även personal är sjuk i covid-19, säger Therese Sundbom, verksamhetschef för internmedicin vid sjukhuset, till SVT.

Ny variant sprids

Samtidigt sprids en ny variant av omikron som fruktas vara mer smittsam och ha lättare för att ta sig igenom immunförsvaret är tidigare varianter.

Varianten kallas BQ.1 och har snabbt tagit sig fram i EU och USA de senaste veckorna.

– Det är troligt att den kan komma att dominera i Sverige, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, till TT enligt Dagens Nyheter.

Arbetar utifrån tre scenarier

På Folkhälsomyndighetens hemsida beskriver myndigheten att man arbetar utifrån tre scenarier.

Ett där smittspridningen avtar och två där det sker en ökning av nya fall, där sannolikt en ny virusvariant tar över en stor del av spridningen.

– Eftersom det finns så många osäkerhetsfaktorer kring smittspridningens utveckling är scenarierna mycket svåra att beräkna. Det gäller särskilt egenskaperna hos eventuella nya virusvarianter, vilket påverkar när de skulle kunna ta över och hur snabbt det skulle ske, säger enhetschef Lisa Brouwers i ett pressmeddelande.

Rekommenderar fjärde dos

I början av månaden påminde Folkhälsomyndigheten ånyo om betydelsen av att vaccinera sig.

– Den fjärde vaccindosen mot covid-19 ger personer som är 65 år och äldre ett högt och viktigt skydd mot allvarlig sjukdom och död, framhåller FHM och hänvisar till en ny rapport som myndigheten har tagit fram.

– Studien visar att vaccinationerna minskar risken för allvar­lig sjukdom och död till följd av covid-19. Kunskapen om skyddseffektens varaktighet är något som vi använder för att planera den lämpligaste tidpunkten för påfyllnadsdoser. I höst rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 65 år eller äldre, och personer som är 18 år eller äldre och tillhör en medicinsk riskgrupp, vaccinerar sig med en ny påfyllnadsdos, säger utredaren Jerker Jonsson i ett pressmeddelande.

Foto: Maxime

Text: Redaktionen