SVERIGE: Bransch slår larm – “bland de sämsta i Europa”

2023 03 11

Besiktningsbranschen varnar för att bilar med farliga avgaser ändå klarar besiktningen.

Omkring 1 400 människor dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar från biltrafiken.

Besiktningsbranschen larmar nu om att många bilar klarar av besiktningen trots att de släpper ut farliga avgaser.

Branschen meddelar att högre miljökrav bör bli regel vid besiktningen, rapporterar SVT.

– Sverige har blivit bland de sämsta i Europa, vi tillåter mest utsläpp av föroreningar i besiktningen, säger Tord Fronander på Fordonsbesiktningsbranschen.

“Släpper igenom det mesta”

År 2018 ändrades regelverket vad gäller besiktning för att anpassas till EU, och Sverige lättade på en del krav.

Sedan förändringen får bara hälften så många bilar underkänt på grund av dålig avgasrening.

– Sverige har sänkt gränsvärden. I dag släpper vi i princip igenom det mesta, menar Fronander.

Väntar på EU

Besiktningsbranschen kräver nu att reglerna skärps och att nya mätmetoder införs.

Transportstyrelsen har undersökt saken och miljöexperter menar att utsläppen skulle kunna minska med så mycket som 60 procent.

Även transportstyrelsen erkänner att det finns problem med hur många bilar som släpps igenom idag, men inväntar direktiv från EU.

Påverkar hälsa och miljö

Det finns olika typer av luftföroreningar som påverkar både hälsan och miljön.

De kan göra människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden.

– De orsakar också växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar, förklarar Naturvårdsverket.

Orsakar sjukdomar

Det finns ett antal olika föroreningar i luftföroreningar som kan förekomma som gaser eller partiklar i luften.

De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon samt svävande partiklar av olika storlek, ålder och sammansättning.

– Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. Luftföroreningar orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar, framhåller Naturvårdsverket.

Foto: C. Hanson

Text: Redaktionen