SVERIGE: Besvärande uppgifter gällande skolbarn

2023 04 27

32 elever som är folkbokförda i Göteborgs kommun saknas.

Römosseskolan i Göteborg stängdes ner av Skolinspektionen vid årsskiftet 2022.

Kommunen vet inte vart barnen har tagit vägen, och Skolinspektionen kräver nu att Göteborgs kommun tar reda på var barnen är.

Kravet handlar även om att säkra barnens rätt till utbildning, och att skolplikten efterföljs, uppger Expressen.

– Se till att samtliga de 32 barn som omnämns i kommunens sammanställning och som är folkbokförda i Göteborgs kommun är placerade vid en skolenhet och påbörjar sin skolgång, framhåller Skolinspektionen.

Dömdes till fängelse

Beslutet om att återkalla Föreningen Framtidsskolan, som drev Römosseskolan, togs av Skolinspektionen redan 2021.

Den tidigare rektorn Abdirizak Waberi har utretts och dömts till fängelse för såväl grov förskingring som flera allvarliga bokföringsbrott.

Flera av de inblandade styrelseledamöterna har bedömts vara olämpliga för att bedriva skolverksamhet.

Kan få sanktioner

De berörda eleverna gick tidigare på Römosseskolan, Lilla Römosseskolan och Römosseskolan Agnesberg, men nu vet inte kommunen var de befinner sig.

Skolinspektionen understryker att kommunen måste åtgärda problemet senast den 22 september, annars kan den mötas av sanktioner.

Kommunen hävdar att de gjort flera försök att ta reda på var barnen är.

Skyldiga att erbjuda

Efter att skolan stängdes ner meddelade Skolinspektionen att elevernas hemkommun har en skyldighet att erbjuda eleverna utbildning i en annan kommunal skola.

– Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola, framhöll Skolinspektionen. Det är viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Skolplikt gäller

I Sverige har barn skolplikt från och med sex års ålder.

– Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl att vara frånvarande, till exempel sjukdom eller beviljad ledighet, förklarar Skolverket.

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen