SVERIGE: Bekymmersam utveckling för män i relationer

2023 06 25

Mängder av samtal kommer in till en nystartad stödlinje.

Sveriges första nationella stödlinje för män startade i februari månad och drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid.

Initialt rör det sig om ett pilotprojekt som ska hålla på i ett år.

Stödlinjen har redan fått in fler samtal från män än vad kvinnofridslinjen fick under hela förra året, dit män hänvisats tidigare, rapporterar Sveriges Radio.

– Det visar på att behovet för stöd finns och att behovet att kunna prata med någon om det man varit utsatt för finns, framhåller projektansvarig Chris-Emelie Denstedt.

“Män pratar inte”

Denstedt understryker vidare att det finns ett behov av en stödlinje som tydligt riktar sig till män.

Hon får stöd av Gloria Macassa vid högskolan i Gävle som forskat om våldsutsatta mäns hälsa.

– Vad vi ser generellt är att män pratar inte om våld, det kanske är dags också att lyfta diskussion om utsatthet bland män, säger hon.

Beslut från regeringen

Det är regeringen som gett i uppdrag till Uppsala universitet att starta en verksamhet med tillgång till nationell stödtelefon som riktar sig till män.

Stödlinjen handlar om att hjälpa män som utsätts för våld i nära relationer eller sexuella övergrepp.

– NCK konstaterar att behoven hos män som utsätts för våld av en partner är mycket lika behoven hos kvinnor i samma situation och redovisar att antalet män som vänder sig till den nationella stödtelefonen för våldsutsatta har ökat, framhåller regeringen i beslutet.

Uppmärksammats mer

Män som utsätts för våld i nära relationer har uppmärksammats mer under de senaste åren.

I forskning vittnar även många män att de blivit utsatta för psykiskt våld.

– Ett genomgående tema är att det kan vara svårt för män att identifiera sina upplevelser som våld och sig själva som våldsutsatta, förklarar Nationellt centrum för kvinnofrid.

Olika typer

Det finns olika typer av våld man kan bli utsatt för i nära relationer.

Det rör sig om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

– Psykiskt våld kan vara många olika saker. Det kan få svåra konsekvenser, förklarar Vårdguiden 1177.

– Du kanske oftare börjar göra som den andra personen vill, för att slippa bråk eller för att du blir rädd.

Foto: E. Sykes

Text: Redaktionen