SVERIGE: Bekymmersam utveckling för män i relationer

2023 06 25

Mängder av samtal kommer in till en nystartad stödlinje.

Sveriges första nationella stödlinje för män startade i februari månad och drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid.

Initialt rör det sig om ett pilotprojekt som ska hålla på i ett år.

Stödlinjen har redan fått in fler samtal från män än vad kvinnofridslinjen fick under hela förra året, dit män hänvisats tidigare, rapporterar Sveriges Radio.

– Det visar på att behovet för stöd finns och att behovet att kunna prata med någon om det man varit utsatt för finns, framhåller projektansvarig Chris-Emelie Denstedt.

“Män pratar inte”

Denstedt understryker vidare att det finns ett behov av en stödlinje som tydligt riktar sig till män.

Hon får stöd av Gloria Macassa vid högskolan i Gävle som forskat om våldsutsatta mäns hälsa.

– Vad vi ser generellt är att män pratar inte om våld, det kanske är dags också att lyfta diskussion om utsatthet bland män, säger hon.

Beslut från regeringen

Det är regeringen som gett i uppdrag till Uppsala universitet att starta en verksamhet med tillgång till nationell stödtelefon som riktar sig till män.

Stödlinjen handlar om att hjälpa män som utsätts för våld i nära relationer eller sexuella övergrepp.

– NCK konstaterar att behoven hos män som utsätts för våld av en partner är mycket lika behoven hos kvinnor i samma situation och redovisar att antalet män som vänder sig till den nationella stödtelefonen för våldsutsatta har ökat, framhåller regeringen i beslutet.

Uppmärksammats mer

Män som utsätts för våld i nära relationer har uppmärksammats mer under de senaste åren.

I forskning vittnar även många män att de blivit utsatta för psykiskt våld.

– Ett genomgående tema är att det kan vara svårt för män att identifiera sina upplevelser som våld och sig själva som våldsutsatta, förklarar Nationellt centrum för kvinnofrid.

Olika typer

Det finns olika typer av våld man kan bli utsatt för i nära relationer.

Det rör sig om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

– Psykiskt våld kan vara många olika saker. Det kan få svåra konsekvenser, förklarar Vårdguiden 1177.

– Du kanske oftare börjar göra som den andra personen vill, för att slippa bråk eller för att du blir rädd.

Foto: E. Sykes

Text: Redaktionen


Kommun förbjuder katter

2024 07 23

En kommun har infört ett förbud som inte lär uppskattas av kattägare.

Katter är ett av våra mest populära sällskapsdjur, och i många svenska hem är katten en självklar del av familjen.

Men att få ha katt hemma är inte en självklar rättighet.

Åtminstone inte om man vill flytta in i ett nybyggt hyreshus i Falun.

Där säger man nämligen nej till att ha katter som hyresgäster, rapporterar SR.

”Kommer ha kattfritt”

Det handlar om nybyggda hyreshus i området Furiren i Falun.

Husen ägs av kommunens bostadsbolag Kopparstaden.

De har infört ett förbud för katter i 129 nybyggda lägenheter.

– På Furiren kommer vi ha kattfritt, meddelar Kopparstadens marknads- och uthyrningschef Anna Timander.

”Katturin fastnar ju”

Beslutet motiveras med att det skulle bli väldigt svårt att sanera om katterna kissar i de nybyggda lägenheterna.

– Det beror på att vi har stomme helt i trä på Furiren, och det gör att skulle vi behöva sanera så kan det bli väldigt svårt och kostsamt. Katturin fastnar ju på ett helt annat sätt, säger hon till radiokanalen.

Kopparstaden har totalt över 5000 hyreslägenheter, och i de flesta är katter tillåtna. Men vill man flytta in i någon av de nya lägenheterna på Furiren så måste man alltså välja bort katten.

Hund är däremot tillåtet.

– Ja, absolut. Katter är ju svårare att styra, de är ju mer självständiga.

Liknande hos andra värdar

Hyresvärdar som infört kattförbud har tidigare uppmärksammats av bland annat Hyresgästföreningen.

Förutom Kopparstaden i Falun så har även två andra kommunala bostadsbolag i Dalarna – Bärkehus i Smedjebacken och Morastrand i Mora – uppmärksammats då de infört kattförbud i mindre delar av sitt bestånd, rapporterar Hem & Hyra.

Det visar en granskning som gjordes 2019.

Enligt vad tidningen då rapporterade så är det juridiskt tveksamt om en hyresvärd verkligen har rätt att införa ett sådant förbud.

Foto: A Ferreira

Text: Redaktionen


Tankade bilen för 8 000 kronor hos Circle K – fick ingen bensin

2024 07 23

Circle K bekräftar problem vid en av bolagets bensinmackar.

Det är i Mora som de ovanliga problemen har uppstått.

Flera kunder har tankat vid en av Circle Ks bensinstationer i staden och betalat för sig.

Det enda problemet är att ingen bensin har kommit ut från pumpen.

Det rapporterar SVT.

Betalade 8 000

En som har drabbats av problemen är Jon Jannes.

Han lyckades tanka 453 liter bensin i sin bil för en kostnad på 8 000 kronor.

Så stod det iallafall på på kvittot.

– Jag har gjort allt jag kan för att få tillbaka pengarna, men det känns som att jag bara blir skickad runt i cirklar, säger Jon Jannes till SVT.

Bekräftar problem

Circle K bekräftar att flera kunder har fått problem vid tanken på sistone.

Jon Jannes uttrycker frustration över att hans semesterpengar är borta, vilket Circle K menar inte ska ske.

– Vi hade dessvärre problem med lufttankningar på en av Moras bränslestationer i juni och samtliga kunder ska ha återbetalats men Jons återbetalning verkar ha fastnat. Han kommer givetvis få tillbaka pengarna.

Det påverkar

Just nu ligger priset för diesel på 18,09 kronor per liter, bensin 98 på 19,39 kronor litern och bensin 95 på 18,44 kronor.

Bensinpriserna, som har diskuterats och debatterats kraftigt under de senaste åren, styrs främst av omvärldsfaktorer.

– På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin- och dieselpriset i Sverige, förklarar Circle K.

– Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen.

Även politik

Även politik bedöms kunna ha stor påverkan på drivmedelspriserna.

– Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset, eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt. 

– När efterfrågan blir större än tillgången, stiger priserna. Skatter och tullavgifter i olika delar av världen påverkar också priset.

Oron över situationen i Mellanöstern är en sak som bedömare menar skulle kunna leda till högre oljepriser.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen