SVERIGE: Bakslag för alla som brukar handla på nätet

2023 05 23

Det kan bli dyrare att handla varor på nätet.

Det står klart efter att EU-kommissionen lagt fram ett förslag på den mest ambitiösa och omfattande reformen av EU:s tullunion sedan den upprättades 1968.

Kommissionen vill ersätta traditionella deklarationer med en smartare datadriven strategi för importövervakning.

Tullprocessen ska även förenklas genom att inrätta en gemensam tulldatacentral, samt en ny EU-tullbyrå som kommer att ansvara för den nya tulldatacentralen.

– Med tiden kommer datacentralen att ersätta den befintliga it-infrastrukturen på tullområdet i medlemsstaterna och leda till att de kan spara upp till 2 miljarder euro per år i driftskostnader, framhåller EU-kommissionen.

30 miljarder varje år

Även företag kommer att tjäna på den nya reformen.

– Företag som uppfyller vissa kriterier och vars processer och leveranskedjor är ”helt transparenta” ska kunna slippa aktiva tullgranskningar helt och hållet, rapporterar Europaportalen.

Enligt EU-kommissionen beräknas företag kunna spara 30 miljarder kronor om året om förslaget blir verklighet.

Dyrare för köpare

Den nya reformen kommer dock innebära dyrare kostnader för konsumenter som handlar varor på nätet.

Detta eftersom tröskelvärdet i den befintliga lagstiftningen slopas.

Tröskelvärdet innebär att varor som värderas till mindre än 150 euro, motsvarande cirka 1 700 kronor, är tullbefriade.

"En försämring

Den svenska myndigheten Kommerskollegium varnar för att borttagandet av tröskelvärdet kan slå hårt mot svenska konsumenter.

– Förslaget innebär en försämring för personer som handlar på nätet från länder utanför EU eftersom tull kommer att debiteras då värdegränsen som finns i dag kommer att slopas,  säger Maria Johem, ämnesråd på Kommerskollegium, till Europaportalen.

EU-kommissionen  framhåller att bedragare utnyttjar tröskelvärdet i stor utsträckning.  Att ta bort tröskelvärdet kommer därför ”undanröja risken för bedrägerier”, enligt kommissionen.

Den nya reformen kommer även att ge ytterligare tullintäkter på omkring 1 miljard euro per år.

Foto: rupixen.com 

Text: Redaktionen