SVERIGE: Både positivt och negativt besked avseende ny kärnkraft

2022 06 24

För de som hoppas på att Sverige ska satsa på mer kärnkraft kommer det både positiva och negativa besked.

– I Oskarshamn pågår just nu förberedelser för att bygga en prototyp av ett litet kärnkraftverk, rapporterar Sveriges Radio.

22 gånger 30 meter

Byggstarten är planerad redan till nästa år, 2023, och det är ett viktigt steg framåt för de som hoppas att Sverige ska satsa på ny kärnkraft framöver.

– Den här testanläggningen kommer vara ungefär 22 gånger 30 meter och fyra meter ner och några meter upp i luften. Så det är inte en jättestor byggnad.

Det säger Johan Lundberg som är vd för OKG som driver Oskarshamns nuvarande kärnkraftverk.

Väldigt stort intresse

Då satsningar på stora kärnkraftverk förknippas med enorma kostnader har små kärnkraftsreaktorer nu seglat upp som en möjlig nyckel till ny kärnkraft.

Intresset uppges vara stort enligt John Lindberg vid kärnkraftsindustrins internationella branschorganisation World Nuclear Association.

– Det finns ett väldigt stort intresse inom kärnkraftsindustrin när det gäller just att utveckla mindre kärnkraftverk, säger han till SR.

S-regeringen positiv

Den socialdemokratiska regeringen öppnade nyligen upp för möjligheten att bygga ny kärnkraft i Sverige.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska få i uppdrag att se över hur reglerna kan behöva ändras för att möjliggöra framtida kärnkraft och vilka nya föreskrifter som behövs för satsningar på ny reaktorteknik för till exempel små modulära reaktorer, så kallade SMR,

Ekonomiska fördelar

Satsningen på en prototyp av ett litet kärnkraftverk i Oskarshamn handlar just om SMR.

– Planen är att utveckla små modulära reaktorer. Tanken är att de ska bli billigare än dagens stora kärnkraftverk genom att serietillverkas, rapporterar SR.

I nuläget finns det bara små kärnkraftverk i två länder – Kina och Ryssland enligt John Lindberg vid kärnkraftsindustrins internationella branschorganisation.

Sverige kan stå på tur

Men Sverige kan stå på tur.

– Det finns många företag som just nu håller på att utveckla diverse SMR-designs, framhåller John Lindberg.

Det stora intresset och satsningen i Oskarshamn är glada nyheter för de i Sverige som vill se mer och ny kärnkraft för att öka svensk elproduktion.

Finns även ett negativt besked

Men samtidigt finns det också ett negativt besked när det gäller hastigheten i utvecklingen för de små modulära kärnkraftverken.

– Tekniken är inte färdigutvecklad och det kommer att dröja åtminstone 15-20 år innan de här skulle bidra till Sveriges elförsörjning i någon större utsträckning, rapporterar SR som talat med experter på energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Foto: Vattenfall Group

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen