SVERIGE: Både positivt och negativt besked avseende ny kärnkraft

2022 06 24

För de som hoppas på att Sverige ska satsa på mer kärnkraft kommer det både positiva och negativa besked.

– I Oskarshamn pågår just nu förberedelser för att bygga en prototyp av ett litet kärnkraftverk, rapporterar Sveriges Radio.

22 gånger 30 meter

Byggstarten är planerad redan till nästa år, 2023, och det är ett viktigt steg framåt för de som hoppas att Sverige ska satsa på ny kärnkraft framöver.

– Den här testanläggningen kommer vara ungefär 22 gånger 30 meter och fyra meter ner och några meter upp i luften. Så det är inte en jättestor byggnad.

Det säger Johan Lundberg som är vd för OKG som driver Oskarshamns nuvarande kärnkraftverk.

Väldigt stort intresse

Då satsningar på stora kärnkraftverk förknippas med enorma kostnader har små kärnkraftsreaktorer nu seglat upp som en möjlig nyckel till ny kärnkraft.

Intresset uppges vara stort enligt John Lindberg vid kärnkraftsindustrins internationella branschorganisation World Nuclear Association.

– Det finns ett väldigt stort intresse inom kärnkraftsindustrin när det gäller just att utveckla mindre kärnkraftverk, säger han till SR.

S-regeringen positiv

Den socialdemokratiska regeringen öppnade nyligen upp för möjligheten att bygga ny kärnkraft i Sverige.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska få i uppdrag att se över hur reglerna kan behöva ändras för att möjliggöra framtida kärnkraft och vilka nya föreskrifter som behövs för satsningar på ny reaktorteknik för till exempel små modulära reaktorer, så kallade SMR,

Ekonomiska fördelar

Satsningen på en prototyp av ett litet kärnkraftverk i Oskarshamn handlar just om SMR.

– Planen är att utveckla små modulära reaktorer. Tanken är att de ska bli billigare än dagens stora kärnkraftverk genom att serietillverkas, rapporterar SR.

I nuläget finns det bara små kärnkraftverk i två länder – Kina och Ryssland enligt John Lindberg vid kärnkraftsindustrins internationella branschorganisation.

Sverige kan stå på tur

Men Sverige kan stå på tur.

– Det finns många företag som just nu håller på att utveckla diverse SMR-designs, framhåller John Lindberg.

Det stora intresset och satsningen i Oskarshamn är glada nyheter för de i Sverige som vill se mer och ny kärnkraft för att öka svensk elproduktion.

Finns även ett negativt besked

Men samtidigt finns det också ett negativt besked när det gäller hastigheten i utvecklingen för de små modulära kärnkraftverken.

– Tekniken är inte färdigutvecklad och det kommer att dröja åtminstone 15-20 år innan de här skulle bidra till Sveriges elförsörjning i någon större utsträckning, rapporterar SR som talat med experter på energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Foto: Vattenfall Group

Text: Redaktionen