SVERIGE: Arbetsgivare agerar efter bekymmersam utveckling

2023 03 19

Allt fler anställda använder narkotika på arbetsplatsen.

Det råder en ökning av knark på svenska arbetsplatser.

Den vanligaste drogen är cannabis, men användningen av amfetamin och kokain har ökat de senaste åren.

Utveckling tycks spegla hur samhällets drogvanor ser ut i stort, rapporterar SR.

Nu väljer allt fler arbetsgivare att drogtesta sina anställda, och Karolinska universitetssjukhuset får nu in fyra gånger så många prover nu som 2010.

“Absolut livsfarligt”

Att allt fler prover visar positivt bekräftas på Karolinska, närmare bestämt “i genomsnitt vart tjugonde urinprov”, menar Anders Hallender, forskare och kemist på sjukhuset.

Det kan få stora konsekvenser exempelvis inom byggbranschen.

– Vi kan ju inte ha folk som i de bästa scenarierna går omkring och är berusade på arbetsplatsen, eller påverkade på ett eller annat sätt. Det är absolut livsfarligt, säger Peter Hellberg på fackförbundet Byggnads i väst.

Ökad acceptans

Anders Hallender menar att provtagningar ofta sker i samband med nyanställningar eller slumpmässig testning.

Han fastställer även att det bygger på fokus gällande säkerheten.

– Vi ser ju en allmän ökad acceptans för droger både nationellt och internationellt. Sen får vi se vad som händer i framtiden, men det finns inget som tyder på att det skulle minska, framhåller Hallender om utvecklingen.

Så många har använt

I en rapport från 2022 från EU fastställs att 83 miljoner människor, eller omkring 29 procent av befolkningen i EU i åldern 15–64 år, har använt narkotika någon gång i livet.

Omkring 22,2 procent av alla i den åldern har använt cannabis under det senaste året, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Ökat med 26 procent

Sedan 2010 beräknas andelen personer som använt narkotika under det senaste året stigit med 26 procent.

Den narkotika som används mest i världen är cannabis – cirka 209 miljoner människor använde drogen under 2020.

– Generellt finns dock stora variationer gällande vilken typ av narkotika som är vanligast i olika länder och många använder fler än en substans, förklarar FHM.

Foto: M. Bjork

Text: Redaktionen