SVERIGE: Allvarliga uppgifter – enorm stöldvåg lamslår handlare

2023 01 13

Butikstölder för flera miljarder.

Det drabbade svenska handlare under 2021.

Stölderna beräknas till 8,5 miljarder. Hela 4,5 miljarder kronor var inom dagligvaruhandeln.

Det visar Svensk handels senaste trygghetsbarometer.

För många handlare är läget akut och butiker riskerar att stänga igen, säger Nina Jelver, tf säkerhetschef på Svensk handel.

Hon berättar att stölder av populära varor, som till exempel kött, har blivit ännu vanligare.

Ställer krav på politiker

Samtidigt visar nya siffror att endast hälften av stölderna polisanmäls. 

– Varannan handlare anmäler inte till polisen lägre. De tycker inte att det är lönt då det inte kommer att hända något. Det blir ingen utredning eller fällande domar, säger Nina Jelver till SVT Nyheter.

Hon vänder sig direkt till landets politiker.

Det måste till en drastisk förändring för att stoppa stöldvågen, enligt Nina Jelver.

 Beslutsfattare måste förstå konsekvenserna av att inte agera på varningssignalerna. Det måste till tydliga markeringar om att brott likt dessa inte kan begås ostraffat, annars kommer de tyvärr bara att fortsätta, och i värsta fall öka i frekvens.

”Viktigt att sända signaler”

Nina Jelver utdelar även en känga till Sveriges poliskår.

– Polisen måste börja utreda brotten och lagföra. Det är viktigt att sända signalen att det inte är okej. Det är brottsligt och det blir konsekvenser om man begår den här typen av brott, för där är vi inte i dag, säger hon till SVT.

Fakta Svensk handels trygghetsbarometer

Undersökningen visar att:

- 44 procent av butikerna har utsatts för brott eller hotfullt beteende den senaste tiden

- 38 procent av butikerna har utsatts för stöld eller ringa stöld den senaste månaden

- En procent av butikerna har utsatts för inbrott den senaste månaden

- 19 procent av butikerna har utsatts för hotfullt beteende från besökare eller kund den senaste månaden

- 14 procent av butikerna har utsatts för bedrägeri eller bedrägeriförsök den senaste månaden

Källa: Svensk handel

Foto: K. Spyroglou

Text: Redaktionen