SVERIGE: Akutmottagning utsatt för fluginvasion

2022 08 29

Akutmottagningen på sjukhuset i Malmö har invaderats av flugor.

Flera anställda berättar att små svarta flugor sätter sig i sår, mat, dryck och kroppsvätskor, rapporterar Sydsvenskan.

– Detta är en sanitär fara och ohållbar arbetsmiljö. Detta problem har påtalats flera gånger till ledningen utan att något har åtgärdats, säger en anställd till tidningen.

– Under sommaren har de blivit fler och fler flugor och nu är de nästan över allt. Vi i personalen har uppmärksammat det hela sommaren men cheferna har bara sagt att det är vi själva som är dåliga på att tömma sopor, säger en annan.

Tar allvarligt på situationen

Efter personalens vittnesmål konstaterar Skånes universitetssjukhus att situationen är allvarlig.

– Flugor i sjukhusmiljö är synnerligen olämpligt, vi ska inte ha flugor där. Vi bedriver en verksamhet som kräver en ren miljö, säger Oskar Hammar, verksamhetschef för akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus, till Sydsvenskan

Han fortsätter: 

– Det är en olägenhet för patienter och personal. Därför behöver vi komma till rätta med detta så snabbt som möjligt.

Fastighetsexperter har kallats in för att lösa problemet. Särskilda ljusfällor har monterats upp.

Andra lösningar kan även bli aktuella. 

Oskar Hammar konstaterar att drastiska åtgärder kan behövas vidtas om situationen förvärras.

– I nuläget har vi bedömt att vi fortsatt kan bedriva verksamheten, men vi behöver följa utvecklingen, säger han till Sydsvenskan.

Fakta: Flugor

  • Flugor finns i hela världen och omfattar uppåt 100 000 arter.
  • I Sverige finns det ungefär 4 500 olika arter.
  • Flugor har antenner med mycket få leder, ofta är de korta. Husflugor blir 7‑8 millimeter långa och känns igen på de fyra ränderna på ryggen.
  • Husflugan kan bara äta flytande föda och spottar därför ut saliv på sin mat innan den snabbt suger upp allt blött med sin snabel.
  • Saliven och de håriga fötterna kan sprida sjukdomar eftersom flugor äter det mesta från sockerbitar till sår och avföring.
  • Till flugorna hör bland annat köttflugor, spyflugor, bromsar och daggflugor.
  • Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Foto: M. Ahsan resp W. Otto

Text: Redaktionen