SVERIGE: 150 000 får möjlighet att skjuta upp räkningar

2023 01 12

Drygt 150 000 invånare i Sverige får möjlighet att skjuta upp vissa betalningar under en tremånadersperiod.

Det meddelar Helsingborgs kommunstyrelse.

Kommunens cirka 150 000 invånare kommer få möjlighet att skjuta upp eller dela upp fakturor från Helsingborgs stad under januari till och med mars 2023.

Staden ska även kartlägga hur dess avgifter och taxor påverkar invånarna, rapporterar SVT Nyheter.

–Vi har en förståelse för att det ekonomiska läget är ansträngt för många av stadens invånare, företag och föreningar, Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han tillägger:

– Vi vill därför göra vad vi kan för att underlätta situationen för de som har svårigheter med att betala sina räkningar.

”Drabbar både individer och företag”

Jan Björklund (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, delar Christian Orsings bedömning.

– Det ekonomiska läget är nu oerhört tufft och drabbar både individer, företag och föreningar. Från stadens håll inför vi nu en tillfällig möjlighet att skjuta upp betalningen av fakturor och förhoppningsvis så underlättar det för alla som nu har svårt att få ekonomin att gå ihop.

I en intervju med SVT Nyheter beskriver Jan Björklund en tuff ekonomisk situation för kommunens invånare. I likhet med många andra tampas helsingborgarna med höga elkostnader. 

– Många fasar nog för den elräkning som kommer nu i dagarna. Det gäller också företagen i Helsingborg.

Privatpersoner, företag och föreningar

De uppskjutna fakturorna ska betalas tillbaka senast den 30 april.

Beslutet innefattar så kallade periodiska fakturor ställda till privatpersoner, företag och föreningar.

En periodisk faktura är en faktura som kommer regelbundet –  till exempel månadsvis eller årsvis.

Fakturorna gäller avgifter, taxor och liknande.

– Exempel på fakturor som berörs finns inom förskola, fritid och hemvård, framhåller Helsingborgs stad.

Personer och företag som är intresserade av att ansöka om tillstånd uppmanas att mejla kommunen, alternativt kontakta fakturaställaren.

Sveriges åttonde största kommun

Helsingborgs kommun, informellt Helsingborgs stad, är Sveriges åttonde största kommun.

Befolkningsmängden uppgår till 150 109 invånare, enligt statistik från 2021.

Foto: Kronofogden

Text: Redaktionen