REKORDSIFFROR: Svenska folket ger sin syn på EU

2023 05 09

Svenska folkets syn på EU har blivit mer positiv.

Det visar den nya rapporten ”Svensk EU-opinion 1992-2022” från SOM-institutet.

SOM-institutet har mätt svenska medborgares åsikter om EU och ett svenskt medlemskap i unionen redan innan Sverige gick med.

Stödet för EU har ökat stadigt under 2020-talet. 

Enligt den nya mätningen uppvisar svenskarna ett rekordstort stöd för EU och ett svenskt medlemskap. 

Bland alla partier

68 procent av svenskarna stödjer EU-medlemskapet. Endast 12 procent önskar utträde.

De nya siffrorna är slående.

Stödet för EU är rekordhögt. Samtidigt vill färre än någonsin lämna unionen. 

Även bland väljare som röstar på EU-kritiska partier är stödet för unionen stort.

Bland sverigedemokratiska väljare har stödet nästan fördubblats. 2021 stöttade 23 procent av Sverigedemokraternas väljare ett svenskt EU-medlemskap. 

Ett år senare har den siffran ökat till 43 procent.

– Detta går i linje med en allmän ökad tilltro till demokrati på olika nivåer för sverigedemokratiska sympatisörer, i ljuset av valresultatet hösten 2022, framhåller SOM-institutet i ett pressmeddelande.

Opposition till EU

För ungefär en vecka sedan skrev Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson en debattartikel i Aftonbladet där han föreslog att Sverige bör utvärdera EU-medlemskapet.

– Vi behöver utvärdera konsekvenserna av vårt medlemskap i EU och också titta på hur vi kan begränsa den överimplementering av EU-lagstiftning som Sverige hittills ägnat sig åt, skrev Åkesson. 

Senaste rapporten mäter förvisso synen på EU innan Jimmie Åkessons debattartikel, så hur hans åsikter står sig med väljarna i år, är svårare att säga.

Krig i Europa

Anledningen till att mätningen visar att stödet för EU är rekordstort kan enligt SOM-institutet relateras till kriget i Ukraina.

Enligt institutet har svenskarna blivit mycket mer positiva till EU i relation till militär säkerhet.

Militär säkerhet har blivit det EU-område som svenskarna bedömer som mest positivt, före bland annat miljöfrågor. 

– Väldigt tydligt är att Rysslands invasion av Ukraina påverkar synen på andra internationella aktörer, inte minst EU, vilket till stor del kan förklara medvinden i opinionen, skriver SOM-institutet.

Foto: A. Lallemand

Text: Redaktionen