SVENSKA SUCCÉN: Stor framgång för svenska vapen i Ukraina

2022 04 01

Sverige har skickat totalt 10 000 pansarvärnsvapen av typen pansarskott 86 till den ukrainska armén.

De svenska vapnen, som används av den ukrainska militären i konfrontationer med ryska militärfordon har varit oväntat effektiva.

Förstör ryska stridsvagnar

Pansarskotten är tänkta att användas mot enklare typer av militära fordon, men har även varit ett effektivt medel för att förstöra större militära fordon, i synnerhet ryska stridsvagnar.

Hundratals har förstörts 

614 ryska stridsvagnar har förstörts av Ukrainas Väpnade Styrkor, enligt den ukrainska regeringen senaste uppgifter.

Svenska vapen har varit en betydande faktor för detta. Det bekräftar överstelöjtnant Joakim Paasikivi till norska NRK.

Har överraskat

– Flera stridsvagnar är bekämpade med vapen som vi i vissa fall inte trodde kunde slå ut en stridsvagn. Den här katastrofala effekten av att bli beskjuten med bärbara pansarvärnsvapen har i alla fall överraskat mig, säger han till NRK.

Effektiva soldater

Paasikivi konstaterar att den ukrainska effektiviteten dels kan bero på effektiva soldater, som är skickliga på att ta sig till bra positioner, där de kan avfyra pansarskotten. Ukrainas Väpnade Styrkor har flera små, lättrörliga grupper som är skickliga på att ta sig bakom fiendens linjer, förklarar överstelöjtnanten.

Taktiken kan appliceras på hemmaplan

Vidare menar Paasikivi att den ukrainska arméns framgångar är ett glatt besked för de nordiska ländernas försvarsstyrkor. Han förutspår en framtid där lätt infanteri och hemvärnsgrupper i Sverige, Norge och Finland kan föra en liknade typ av framgångsrik krigsföring.

Goda kandidater

– Det finländska territorialförsvaret och det svenska och norska hemvärnet är osedvanligt goda kandidater för att genomföra den här typen av framgångsrik strid, säger han till NRK.

Vapenleveranserna från Europa har haft stort betydelse för Ukrainas möjlighet att stå emot den ryska regimens brutala angrepp på landet. Sverige och Tyskland var de två länder vars positiva besked till att sända vapen överraskade omvärldens mest.

Initiala farhågor ej besannade

Vid krigets utbrott tidigt på torsdagsmorgonen den 24 februari cirkulerade det uppgifter i europeisk press som indikerade att Ryssland skulle komma att inta Ukrainas huvudstad Kyiv redan inom några timmar, det vill säga sent samma kväll.

Tufft för ryssarna

Men över en månad efter krigsutbrottet är så inte fallet utan istället är beskedet att omkring 15 000 ryska soldater kan ha stupat.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen