Svenska kraftnät vädjar till svenska folket

2023 11 15

Sveriges energisituation ser bättre ut inför den kommande vintern än den gjorde i fjol.

Det uppgav Svenska kraftnät i början av förra veckan.  

– Förra året hade vi en besvärlig situation med bland annat sämre möjligheter till import, vilket ökade risken för effektbrist. I år ser det betydligt bättre ut, sa Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Men trots att prognosen ser bättre så finns det anledning för elkonsumenter att se över sin förbrukning i vintern.

Det understryker Svenska kraftnät i ett nytt uttalande.

Myndigheten varnar för att effektbrist kan uppstå vid enskilda tillfällen då elförbrukningen är extra stor – till exempel på morgonen en kall och mörk dag då industrin drar igång, eller på kvällen när många hushåll använder mycket el samtidigt. 

– Där och då blir det lite svårare att få elproduktionen att matcha elbehovet. Där och då är det därför viktigast att vi hjälps åt med att spara på el, uppmanar Svenska kraftnät.

”Plana ut kurvan”

Erik Ek, strategisk driftchef vid Svenska kraftnät, framhåller att det är viktigt att svenska hushåll tar till sig av uppmaningen.

– Det Europa som helhet upplevde förra vintern var energibrist, medan det vi hade i Sverige snarare var effektbrist, säger han och tillägger:

– Om vi kan plana ut kurvan så att risken för effektbrist blir mindre så är det bra för kraftsystemet. Elen kan räcka till flera då.

Bra för miljön och plånboken

Att ”plana ut kurvan” är även bra för miljön.

– Fossileldade kraftverk behöver inte dra igång lika ofta då. Det gör skillnad när många är med och bidrar här, förklarar Erik Ek.

Det finns även ekonomiska fördelar med att vara återhållsam med elförbrukningen under dygnets kritiska timmar.

El från fossileldade kraftverk, som ibland behövs för att klara topparna, är dyr.

Sverige har det som kallas för marginalprissättning på el, vilket innebär att det dyraste kraftslaget som används bestämmer priset. Om olje- och gaskraftverk kommer in i bilden så skjuter elpriset således i höjden.

– Att plana ut kurvan är därför även bra för plånboken, understryker Erik Ek.

Har rustat upp inför vintern

Inför vintern har Svenska kraftnät vidtagit förberedande åtgärder om elbrist skulle uppstå i landet.

– Under perioden 16 november till 15 mars har vi möjlighet att beordra start av Karlshamnsverket. Här har vi ytterligare 562 MW tillgängliga, uppgav driftchef Pontus de Maré förra veckan. 

Om åtgärden inte skulle räcka finns manuell frånkoppling som sista utväg för att skydda kraftsystemet från kollaps.

Det innebär att Svenska kraftnät beordrar elbolag att koppla bort kunder från elnätet under en specifik tid.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen