SVENSK SJUKVÅRD: Skickades hem – dog en timme senare

2023 07 03

En patient på en hälsocentral i Norrbotten sökte vård för misstänkt lunginflammation.

Vid ett första besök skickades patienten hem med utskriven antibiotika.

Men personens tillstånd försämrades.

Sex dagar senare tvingades patienten på nytt besöka hälsocentralen.  

Personen beskrev då ett försämrat hälsotillstånd.

Men klagomålen hörsammades inte.

Patienten skickades återigen hem från vårdcentralen.

En timme senare var katastrofen ett faktum.

Personens hälsotillstånd försämrades drastiskt och hen avled av ett plötsligt hjärtstopp.

Lex Maria-anmälan

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– För att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden, framhåller Region Norrbotten i ett pressmeddelande.

”Brist i kommunikationen”

Omständigheterna kring patientens död är oklara.

Formuleringar i regionens pressmeddelande tyder dock på att sjukvårdspersonalen inte tagit sig tid att granska patienten eller lyssna in vad personen sa.

– På grund av bland annat hög arbetsbelastning och brist i kommunikationen framkommer inte hur påverkad patienten är, utan hen får återgå till hemmet med annat antibiotikum. Patienten avlider en timme efter hemkomst i plötsligt hjärtstopp, skriver Region Norrbotten.

Har kritiserats

Region Norrbotten genomförde en omfattande omorganisation av sjukvården 2019.

Syftet var att spara 700 miljoner kronor. Detta för att få en långsiktigt hållbar ekonomi efter flera år med underskott, rapporterar Läkartidningen.

Den stora omställningen ledde till ett massivt missnöje och en extern granskning av omorganisationen har sågat omstöpningen av sjukvården.

– Det har varit ett toppstyre som skapat ett jättemissnöje, både bland chefer och medarbetar, sa Julius Breimer, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, i Norrbotten, till Läkartidningen för drygt ett år sedan.

”Kommer ta lång tid”

Gunilla Engström, vice ordförande i Norrbottens läkarförening, riktar även kraftig kritik mot omorganisationen i sjukvården. 

– Återhämtningen från detta stålbad kommer ta lång tid, det krävs stora satsningar på arbetsmiljö och tillit. Mycket återstår, även om vi i dag har en bra dialog med ledningen är det en lång bit kvar innan vi kan stå för och vara stolta över att vi ger invånarna en trygg, god och jämlik vård, säger hon till Läkartidningen.

Foto: A. Savala

Text: Redaktionen