Svensk forskare går ut med giftlarm – gäller större delen av hela landet

2023 11 14

Forskare larmar om att mer eller mindre hela Sverige löper risk att dö i förtid om inget görs omedelbart.

Luftföroreningar påverkar hälsan mycket allvarligt.

Enligt en ny svensk studie ökar risken att drabbas av hjärtstopp med hela sex procent när luftföroreningar också ökar.

Och att risken skulle vara mindre om man bor på landet stämmer inte enligt studiens resultat, rapporterar TV4.

– Vi hade förväntat oss att partiklarna skulle vara mer giftiga inne i staden, nära avgasröret där de är mer färska och reaktiva, och att samma partiklar skulle vara lite mindre giftiga när man kommer ut på landsbygden – men det kan vi inte se, understryker hjärtläkaren Petter Ljungman till tv-kanalen.

"Det är bråttom"

Utöver hjärtläkare på Danderyds sjukhus är Petter Ljungman även forskare vid Karolinska institutet.

Det är han som drivit studien i fråga.

Och med de nya resultaten om att det är samma risk ute på landet som i stan är situationen alarmerande.

I tv-studion utbrister Petter Ljungman att “det är bråttom”.

– Hjärtstopp är livshotande, få överlever ett hjärtstopp. Så trots att vi har låga nivåer av luftföroreningar i Sverige så måste vi få ner nivåerna ännu mer! framhåller forskaren.

Måste ändra lagen

Luftföroreningar påverkar hjärtat på flera sätt.

Rytmrubbningar och hjärtsvikt är några exempel, men Petter Ljungman varnar även för ökad risk för demens, astma och lungfunktionsutveckling på barn.

Han säger att det krävs effektiv lagstiftning för att få ner halterna.

Ingen förbränningsmotor är bättre än den andra – både diesel och bensin måste bort är forskarens besked.

Myndigheten: 6 700 dödsfall varje år

I Sverige har Naturvårdsverket tidigare uppskattat att luftföroreningar orsakar drygt 6 700 förtida dödsfall varje år.

Varje dödsfall uppskattas motsvara en förlust av tio levnadsår.

– Drygt tio procent av den svenska befolkningen utsätts för halter av partiklar som ligger över de rekommenderade nivåerna, framhöll Naturvårdsverket i ett pressmeddelande 2022.

"Allvarlig folkhälsorisk"

Även Världshälsoorganisationen, WHO, har larmat om konsekvenserna av farliga luftföroreningar.

I september släpptes en analys som visade att chockerande 98 procent av den europeiska befolkningen bor i områden med skadlig luft som överstiger WHO:s riktlinjer.

– Detta är en allvarlig folkhälsorisk, sade Roel Vermeulen, professor i miljöepidemiologi vid Utrecht University, till The Guardian vid tillfället.

Foto: P. van der Meulen

Text: Redaktionen


Kontantlarm i Sverige – flera problem

2023 12 02

Hallands länsstyrelse larmar nu om att det blir allt svårare att klara sig med kontanter.

Det råder fortsatt stor debatt i Sverige angående de olika betalningssätten.

Vissa menar att vi borde anpassa samhället mer ut efter digitala betalmetoder, medan andra menar att det är viktigt att värna om kontanternas roll.

Nu slår länsstyrelsen i Halland larm om att det blir allt svårare att överhuvudtaget klara sig med kontanter.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Flera problem

Det är i en årlig rapport som länsstyrelsen lyfter fram situationen.

Uttagningsautomater tas bort, eller placeras i gallerior med begränsade öppettider.

Samtidigt lyfter man fram Falkenberg som ett exempel, där ingen bank längre hanterar fysiska pengar.

“Det skapar problem”

I rapporten nämner man att den som inte har tillgång till digitala betaltjänster som Swish och BankID kommer att få det svårt.

– Utvecklingen mot en mer digital betalningsmarknad skapar problem för personer som av olika skäl inte har möjlighet att använda digitala betalningssätt. För att kunna göra en betalning via Swish krävs det tillgång till ett betalkonto och BankID, vilket många inte har idag, framhåller länsstyrelsen Halland.

Vardagen blir svårare

Ingvor Johansson, som leder bevakningen av grundläggande betaltjänster i länet, är orolig.

– Personer som inte har tillgång till dessa tjänster får svårare att hantera sin vardag. Det kan handla om att man får svårt att göra en räkningsbetalning, viktiga inköp, resa kollektivt eller betala för parkering. säger hon.

Även i Sundsvall

Hon fortsätter med att förklara att vissa grupper lätt kan hamna i utanförskap på grund av den rådande situationen.

– De som inte vill eller kan använda digitala betalningar, kanske för att de är rädda och ovana vid tekniken, har dålig uppkoppling eller har olika funktionsnedsättningar som försämrad syn och motorik, menar hon.

– De hamnar i ett utanförskap och förlorar delaktighet i samhället.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen