STUDIE: Avslöjande siffror om alkoholkonsumtionen

2022 11 15

Storstadsbor dricker mer alkohol än boende i mindre orter. Det visar en färsk studie från CAN.

I en ny rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, kommer avslöjande siffror kring svenskarnas alkoholkonsumtion för perioden 2004–2021 och hur den har utvecklats i olika befolkningsgrupper och beroende på var man bor i landet.

Studien bygger på självrapporter från 320 000 deltagare över hela Sverige.

– Även om det skett utjämningar i dryckesmönstren sedan 2004, exempelvis sett till kön, ålder och boenderegion, så finns det fortfarande tydliga skillnader mellan dessa grupper, liksom för utbildningsnivå och utländsk bakgrund, framhåller CAN i rapporten.

Generell minskning av liter

Bland det mest intressanta i studien märks att sedan startåret för undersökningen, 2004, har årskonsumtionen generellt gått ner med en fjärdedel, sett till liter ren alkohol.

Bland annat noteras en minskning hos männen, men deras konsumtion är ändå mycket högre än kvinnors. Männen i rapporten dricker 87 procent mer än kvinnorna.

Bruket av alkohol skiljer sig också markant åt vad gäller storlek på boendeort. I mindre kommuner nyttjas alkohol i mindre omfattning jämfört med städer och tätorter, visar undersökningen.

Vidare noterbart märks en skillnad beroende på ursprungsland.

– Personer med utländsk bakgrund har mindre omfattande alkoholvanor än de med svensk bakgrund, framhålls i undersökningen.

Minskning bland 17–29-åringar

Om man bryter ner de 320 000 deltagarna på till olika åldersnivåer framkommer märks klara minskningar av alkoholdrickande för dem under 65 år, inte minst i åldersspannet 17–29 respektive 30-49.

– Samtidigt har konsumtionen ökat med omkring 25 procent bland personer 65–84 år sedan 2004, skriver CAN på sin hemsida.

Man tillägger:

– Detta har sammantaget lett till att under senare år har skillnaden i konsumtionsvolymer mellan åldersgrupperna varit den minsta i undersökningens historia.

FAKTA OM CAN

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser.

Foto: M. Thomas

Text: Redaktionen