Striden om kärnkraftsavfallet är inte över

2022 01 27

På torsdag kommer regeringen att meddela ett beslut avseende slutförvaret av kärnkraftsavfall.

Planen har sedan 2011 varit att förvara det i en anläggning i Forsmark, där det  ska kunna ligga i 100 000 år. Men det räcker inte bara med ett klartecken från regeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen måste också se över planerna. 

Riskfyllda planer

Planerna har funnits sen 2011 men trots det har det gått väldigt långsamt. En förklaring är att planerna har setts som riskfyllda av  flera parter, bland annat  Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen.

 – Oavsett om man är för eller mot kärnkraft borde alla kunna enas om att detta avfall måste hanteras säkert. Det råder fortfarande osäkerhet kring slutförvaret och ärendet är fortfarande behäftat med stora risker, uppger Per Bolund (MP) och Märta Stenevi (MP) i Aftonbladet.

Nu ska processen snabbas på

Miljöminister Annika Strandhäll (S) har gett sitt ord på att processen ska gå snabbare nu när inte Miljöpartiet kan bromsa som tidigare.

Flera prövningar väntar

Även om regeringen ger grönt ljus så väntar fortfarande flera prövningar för planerna. Både  Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten ska få säga sitt. 

– Frågan är inte slutligt avgjord i och med detta, men det kommer att vara en väldigt viktig milstolpe om regeringen säger ja, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius till SvD. 

SKB fortsatt positiva 

SKB har en positiv inställning och menar att de är väl förberedda för uppgiften.  

– Vi har en säker lösning för att omhänderta Sveriges använda kärnbränsle. SKB har forskat under 40 års tid för att ta fram en sådan lösning, säger Anna Porelius.

Kritikerna hoppas på fortsatta utredningar 

Naturskyddsföreningen hoppas att planerna stoppas. Men om de går igenom hoppas de att det följer omfattande utredningar gällande säkerheten. 

– Ett villkorslöst ja skulle vara oerhört oansvarigt, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Text: Redaktionen

Foto: Vattenfall Group