Så stort är kärnkraftsmotståndet i Japan

2021 03 14

Tio år efter den stora tsunamin och kärnkraftsolyckan i Fukushima är kärnkraftsmotståndet fortsatt stort hos de japanska väljarna.

I mars 2011 drabbades Japans östkust av ett jordskalv som skapade en 15 meter hög tsunami som dödade nästan 20 000 personer och ledde till en allvarlig kärnkraftsolycka i Fukushima. Jordskalvet skar av kärnkraftverket från extern elektricitet och vattenmassorna översvämmade verkets nödgeneratorer, summerar tidskriften Economist i sin asiatiska upplaga. Kärnkraftskatastrofen chockade världen och ändrade synen på kärnkraft i flera länder – inte minst Japan som vid tillfället hade 54 reaktorer men idag har färre än en tredjedel kvar, enligt Al Jazeera.

I Tyskland beslutade Angela Merkel om att fasa ut kärnkraften helt och nästa år 2022 stängs de sista reaktorerna. Men världen har reagerat olika och i Frankrike som redan har 20 kärnkraftverk byggs nu ytterligare ett verk.

I Japan är emellertid motståndet mot kärnkraft mycket stort enligt en mätning från statliga TV-kanalen NHK i december.

50% vill minska kärnkraften, 17% vill se en omedelbar avveckling och bara 3% vill utöka kärnkraften. Japanska regeringens nuvarande energiplan är dock att satsa på kärnkraft som man betecknar som en säker energikälla som inte bidrar till klimatförändringar.

Och The Economists slutsats är att kärnkraft är en viktig komponent mot klimatförändringarna och därför inte bör avskaffas men däremot noga regleras och kontrolleras.

[forminator_poll id="1342"]