Stort framsteg i kampen mot svår demenssjukdom

2023 07 23

Ett nytt läkemedel mot Alzheimers visar lovande resultat.

Läkemedelsföretaget Eli Lilly har tagit fram ett nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Läkemedlet går under namnet donanemab, och medlet har visat lovande resultat i studier.

Patienter som fått donanemab försämras långsammare än de som bara fått verkningslöst placebo, rapporterar DN.

– Det ser lovande ut, säger Henrik Zetterberg, överläkare vid Göteborgs universitet.

– På gruppnivå ser man en måttlig effekt på kognitiv och funktionell förmåga hos patienterna. Effekten av läkemedlet är mycket tydlig när man mäter hjärnförändringarna.

Klar effekt

Patienterna som fått läkemedlet hade 35 procent långsammare hjärnförändring än de som fått placebo.

Donanemab blockerar proteinet beta-amyloid i hjärnan, vilket tycks dämpa det tidiga förloppet när det kommer till Alzheimers sjukdom.

Vanligaste demenssjukdomen

Alzheimers är den vanligaste av alla demenssjukdomar, och drygt hälften av alla som har en demenssjukdom har just Alzheimers.

Vanliga besvär är bland annat problem med minnet och språket, men även svårigheter med koncentration, tidsuppfattning och mående.

– Så småningom blir det svårare att till exempel tolka och förstå omgivningen. Det blir svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, planera matinköp, handla, laga mat eller ta dig till ställen utan hjälp, förklarar Vårdguiden 1177.

Nervceller försvinner

Vid Alzheimer sjukdom förstörs nervcellerna i bland annat tinningloben.

Det påverkar minnet och förmågan att uppfatta information.

– Det finns flera möjliga förklaringar till att nervcellerna förstörs. Vid Alzheimers sjukdom lagras ett skadligt protein i hjärnan. Proteinet kallas beta-amyloid. Det är oklart varför proteinet lagras i hjärnan, fortsätter Vårdguiden.

Positiva resultat

Även förra hösten kom positiva resultat för ett svenskutvecklat läkemedel vid namn lecanemab.

– De har ganska likartade resultat, som visar att teorin om plackens betydelse för sjukdomen stämmer, säger Zetterberg om läkemedlet i relation till donanemab.

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen