Stort bakslag för grovt kriminella i Sverige

2023 08 22

Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag i Sverige som gav polisen ett nytt verktyg i kampen mot den grova brottsligheten.

Lagförändringen innebär att Kronofogden med hjälp av polisen kan utmäta tillgångar från personer med skulder utan att själva vara på plats. Tidigare kunde polisen endast göra det vid brottsmisstanke eller om Kronofogden var med på plats.

Lagändringen syftar till att försvåra för grovt kriminella grupperingar i Sverige.

Ett år senare är succén ett faktum.

Kronofogden har med stöd av den nya lagen hittills utmätt tillgångar till ett värde av nästan 70 miljoner kronor.  Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Lyxbilar och dyra klockor

Mängder av klockor, guldsmycken, bilar, kontanter och märkeskläder har inhämtats sedan den nya lagen trädde i kraft.

Huvuddelen har utmätts från grovt kriminella personer med skulder.

– Det här är en stor framgång, säger Johannes Paulsson, nationell samordnare mot brott på Kronofogden. 

– Lagstiftningen har gett oss mycket större möjligheter att komma åt tillgångar vi annars inte hade kunnat utmäta, tillägger han och konstaterar att många av dem som stoppas är kriminella.

På pappret har personerna inga tillgångar, men när en utmätning sker visar det sig att de är i besittning av värdefullt gods.

Många fördelar

– Det här ger oss möjligheten att använda polisen som en förlängd arm, och hitta värdefullt gods som kan användas för att betala skulder, säger Johannes Paulson och radar upp två konkreta fördelar med det nya sättet att arbeta.

För det första betalas skulder som annars inte skulle betalats. Skulderna är ofta till staten och även i flera fall till brottsoffer.

För det andra förhindrar det nya arbetssättet att de kriminellas tillgångarna omsätts i nya brott.

– Det har dessutom en avskräckande effekt att du kan bli av med din märkesklocka, dyra bil eller andra statussymboler på plats, säger Johannes Paulson och tillägger:

–Poängen är att man ska känna ett tryck från samhället att lämna sin kriminella livsstil och ta emot den hjälp samhället erbjuder i form av exit-program. Det ska vara jobbigt att vara kriminell och hjälp finns att få.

Så går det till

- Polisen stoppar i sin verksamhet en person, till exempel i en bil vid en kontroll.

- Genom en app i telefonen ser polisen direkt om personen har skulder hos Kronofogden.

- Om skulder finns och personen är i besittning av värdefullt gods, till exempel kontanter, fordon, smycken eller klockor, kan polisen ringa till Kronofogden, som per telefon fattar beslut om utmätning. Därefter kan polisen på plats omhänderta godset.

- Via en jourverksamhet hos Kronofogden kan utmätningarna ske även nattetid och på helger.

Källa: Kronofogden

Arkivfoto: Polisen Göteborg City FB

Text: Redaktionen