STORBANKENS BESKED: Då sänks räntan

2023 05 24

Svenska folket bör stålsätta sig för ytterligare ett tufft år.

Det varnar Handelsbanken för i sin nya konjunkturrapport.

Banken räknar med att många centralbanker fortsätter höja räntorna ytterligare i år.

– Den globala inflationen är seglivad samtidigt som det råder en fortsatt betydande osäkerhet kring det geopolitiska läget till följd av Rysslands krig mot Ukraina, står det i analysen.

Handelsbanken förutspår en långsam nedgång av inflationen.  

Den som hoppas på att Riksbanken kommer att sänka räntan i närtid kommer att bli besviken.

Riksbankens första räntesänkning kan komma om ungefär ett år, enligt Handelsbankens analys.

– Vi räknar med en sista höjning i juni till 3,75 procent, säger Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.

Återhämtningen dröjer

En hög inflation och snabbt stigande räntor har urholkat de svenska hushållens köpkraft.

– Reallönerna fortsätter pressas av hög inflation samtidigt som Riksbankens räntehöjningar driver upp boräntorna i en snabb takt de kommande månaderna. Överskottet i budgeten efter normala levnadskostnader har mer än halverats för många hushåll, framhåller Handelsbankens sin analys.

Det ekonomiska läget slår hårt mot svenska familjer. Enligt Handelsbankens beräkningar sparar en svensk familj 108 000 kronor mindre per år.

– Efter normala levnadskostnader har en familj enligt vårt räkneexempel kvar 9 000 kronor mindre per månad. Det betyder alltså mindre pengar till sparande och konsumtion, förklarar Christina Nyman.

Då vänder det

Men det kommer att bli bättre.

Om drygt ett år förväntas lågkonjunkturen vända, enligt Handelsbanken.

– Först under andra halvan av 2024 börjar konjunkturen att förbättras i takt med att hushållens reala disponibla inkomst åter stiger. Efter det senaste årets höga företagsvinster väntas vinstmarginalerna pressas av att bland annat arbetsgivarna släpper igenom lite högre löneökningar än normalt även efter detta tvååriga avtal, skriver banken.

Men reallönerna väntas fortfarande släpa efter.

– Framöver räknar vi med att reallönen kommer återhämta sig, men endast långsamt och inte till fullo, säger Christina Nyman.

Foto: Svenska Handelsbanken

Text: Redaktionen