Storbank: Höstsmäll väntar många hushåll

2023 08 28

Många svenska hushåll bör räkna med kraftigt ökade boräntekostnader i höst.

Det uppger storbanken SBAB på måndagen.

Bankens chefsekonom Robert Boije berättar att flera bolåneavtal löper ut till hösten.

Nu ska avtalen omförhandlas och på grund av det nya ränteläget väntas boendekostnaderna öka markant.

– En majoritet valde att binda sina lån när räntorna stod som lägst. För många av hushållen, vars avtal nu löper ut, väntar en fyr- eller femdubblad höjning av räntan. Det är en väldigt kraftig uppgång, säger Robert Boije till SR Ekot.

De drabbas hårdast

SBAB:s chefsekonom framhåller att hushåll med högst belåning  i förhållande till inkomst kommer att drabbas värst.

– Det gäller framför allt yngre hushåll och förstagångsköpare, säger Robert Boije.

Avråder Riksbanken

SBAB räknar med att boräntan fortsätter att stiga under hösten.

Riksbanken väntas höja styrräntan med 0,25 procentenheter i september.

Sveriges centralbank har även flaggat för ytterligare räntehöjningar efter septembers förväntade höjning. 

– Prognosen är att styrräntan höjs minst en gång till i år, framhöll Riksbanken efter det senaste räntebeslutet i juni. 

SBAB avråder Riksbanken från att gå fram med ytterligare höjningar. Ett sådant beslut skulle få oönskad effekt, enligt storbanken. 

– Ytterligare höjningar riskerar dock att göra mer skada än nytta då svensk ekonomi är på snabb nedgång och redan gjorda räntehöjningar ännu inte fått full effekt på vare sig ekonomin eller inflationen, framhåller SBAB i sin senaste boränterapport.

Vidare skriver banken att man förväntar sig att tremånadersräntan toppar på drygt 5 procent för att sedan sjunka ner mot 4 procent mot slutet av nästa år utifrån att Riksbanken börjar sänka styrräntan i april 2024.

Storbanken uppmanar: Gör så här med räntan

I nuläget rekommenderar SBAB bolånetagare att binda räntan i ett år.

– Givet prognosen för olika räntebindningstider förefaller tre månaders ränta och ett års bindningstid vara ekonomiskt likvärdiga alternativ även om det senare alternativet kan vara värt att beakta för särskilt räntekänsliga hushåll, framhåller banken.

Foto: I. Rifath

Text: Redaktionen