STORBANK: Ger oväntat besked om svenska hushåll

2023 09 10

SEB kommer nu med överraskande uppgifter.

Det senaste året har varit ett händelserikt ekonomiskt sådant där hög inflation, höjda räntor och en svag valuta har påverkat den svenska ekonomin.

Nu kommer dock storbanken SEB med överraskande uppgifter angående svenska hushåll.

Trots det tuffa ränteklimatet så växer hushållens förmögenhet.

Därför sker ökningen

Baserat på uppgifter från årets andra kvartal så har de svenska hushållens brutto-och nettoförmögenhet ökat.

Anledningarna till ökningen tycks ha att göra med bland annat ett starkt nysparande och en positiv utveckling på börsen.

Försiktigt stigande skulder i kombination med en starkare tillgångssida har dessutom fått hushållens skuldkvot att sjunka något.

Det framhåller SEB i ett pressmeddelande.

“Går mot strömmen”

Hushållens nettoförmögenhet har under årets andra kvartal ökat med 2,2 procent.

– Det råder inga tvivel om att senaste årets ekonomiska omställning varit en av de tuffaste privatekonomiska prövningarna i modern tid, säger privatekonomen Américo Fernández.

– Trots det har hushållens förmögenhet vänt upp två kvartal i följd. En modest börsutveckling, stigande räntetillgångar och ett högt nysparande får hushållens förmögenhet att gå mot strömmen och stiga trots tydliga signaler om lågkonjunktur.

80 procent av skulderna

Just nu står bostadslånen för omkring 80 procent av de svenska hushållens samlade skulder.

– Om ena sidan av räntemyntet får hushållens räntetillgångar och nysparande att stiga så pressar andra sidan av myntet både boendekostnader och skuldaptit, fortsätter Fernández.

Höjning väntas

Riksbanken har på grund av den höga inflationen höjt styrräntan till 3,75 procent efter en längre tid av låga räntor.

I samband med nya inflationssiffror väntas Riksbanken genomföra ytterligare en höjning.

Riksbankschef Erik Thedéen har alltjämt flera faktorer att tänka på, däribland hushållens skuldsättning, inflationen och den svenska kronan.

Foto: M. Lis

Text: Redaktionen