Stora protester mot EU-beslut – “Kommer bli katastrof”

2023 04 11

16 000 personliga assistenter går ut i protest mot nya EU-regler.

I Sverige har de som jobbar inom räddningstjänsten och flera olika vårdyrken undantag när det kommer till reglerna om dygnsvila.

Bland annat får personliga assistenter arbeta 24 timmar i sträck utan personalbyten.

Efter en granskning har dock EU beslutat att reglerna behöver skärpas i Sverige, någonting som tusentals brandmän redan protesterat mot.

Nu går även Sveriges personliga assistenter ut i protest.

– Det kommer att bli kaos i hela Sverige och många kommer att säga upp sig, säger den personliga assistenten Marie Grönberg till Expressen.

Upprättat namninsamling

Mer än 2 700 brandmän har redan skrivit på en protestlista om de nya reglerna som väntas träda i kraft under hösten.

Nu får de sällskap av en annan yrkesgrupp, då över 16 000 personliga assistenter skrivit under namninsamlingen "Rädda dygnspassen”.

– Det kommer bli fullständig katastrof, men det förstår varken Kommunal eller arbetsgivaren, fortsätter Grönberg.

Starka reaktioner

EU-beslutet har fått starka reaktioner och många kräver att beslutet ska upphävas.

Bland annat menas det i de kritiska kommentarerna att fler assistenter kommer behöva anställas för brukarna och att dygnspass är behövligt inom yrket.

Många oroar sig för brukarnas trygghet när de personliga assistenterna inte längre får arbeta 24 timmar i sträck.

Sker i höst

Från och med den 1 oktober detta år gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod.

Sveriges kommuner och regioner framhåller att det inte är möjligt att besluta kring frågan på lokal nivå.

– De nuvarande bestämmelserna måste förändras och anpassas till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Detta görs efter att EU-kommissionen uppmärksammat att det finns brister i avtalet avseende reglering om dygnsvila, förklarar SKR.

Viktig förutsättning

SKR understryker också att vila enligt forskningen är en viktig förutsättning för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv.

– De nya reglerna kommer därför att vara bra både för medarbetare och för verksamheten, menar SKR.

Foto: A. Lallemand

Text: Redaktionen