Stora problem på svenska fängelser

2023 04 16

Det råder brist på resurser bland svenska kriminalvårdsanstalter.

Många fängelser i Sverige saknar nödvändiga resurser när det kommer till det brottsförebyggande arbetet.

En del av kriminalvårdens uppdrag är att stötta de intagna i deras rehabilitering och behandling, någonting som försvåras av den rådande resursbristen.

Det handlar bland annat om att det saknas lokaler och anställda som leder behandlingsprogrammen, rapporterar SR.

– Det är fortfarande så generellt sett att vi når för få, säger Martin Lardén, nationell chef för behandlingsverksamheten.

Målet är hälften

Behandlingsverksamheten fokuserar på att försöka minska antalet intagna som återfaller i brott.

Bland annat handlar det om program som diskuterar kriminella värderingar såväl som beroende och våld i relationer.

Långt ifrån alla som är i behov får behandling under tiden som tillbringas i fängelset.

Det nuvarande målet är att hälften av alla intagna som bedöms ha ett behov ska kunna få behandling, ett mål som ska nås till 2030.

“Klienterna behöver det”

Enligt en årsredovisning från kriminalvården gick ungefär var femte intagen klart ett behandlingsprogram, en minskning i jämförelse med året innan.

Möjligheten att erbjuda programmen är dålig, trots att behovet är stort.

– Vi skulle ha nytta av att ha mer behandling på anstalt, så är det. Klienterna behöver det stöd som de kan få. De allra flesta hos oss har behov av någon insats, och vi har för lite möjlighet att erbjuda program, säger Karin-Malin Pettersson, chef för anstalten i Nyköping.

Olika typer av problem

Kriminalvården i Sverige riktar sig på flera olika typer av problem.

De huvudsakliga ämnena är generellt våld, våld i nära relation, sexualbrott, generell kriminalitet, missbruk och beroende.

Ger positiva effekter

Forskning pekar på att behandlingsprogrammen får positiva effekter för de intagna i form av att återfallen minskar.

– De flesta av våra behandlingsprogram är baserade på kognitiv beteendeterapi eftersom det är den metod som i forskning visat sig mest framgångsrik i behandlingsarbete som fokuserar på kriminellt beteende, förklarar kriminalvården.

Foto: T. Rutherford

Text: Redaktionen