Stora problem hos Försäkringskassan

2023 07 23

Den statliga aktör som betalar ut bland annat föräldrapenning, sjukpenning och barnbidrag är under betydande press.

Försäkringskassan med sina 14 000 medarbetare från Ystad i söder till Kiruna i norr har drabbats av problem med sin service till allmänheten.

”20 stycken har slutat”

Sjukpensionären Jörgen Sköld i Malmö vittnar om det svåra läget.

När han ringde Försäkringskassan i tisdags angående sin ansökan om höjt bostadstillägg fick han följande besked.

– Det är 20 stycken som har slutat och vi har anställningsstopp.

Det berättar han för Sydsvenskan.

Så sent som i fjol var framtidsförhoppningarna hos Försäkringskassan helt annorlunda.

– Redan i år kommer Försäkringskassan att behöva nyanställa 400 medarbetare. Och sedan ytterligare minst 500 till och med 2025, rapporterade nättidningen Publikt.

Tidningen återgav formuleringar i myndighetens budgetunderlag till regeringen för åren 2023-2025.

Utlovades svar 19 maj

Jörgen Sköld skickade in sin ansökan redan den 19 april och utlovades svar senast inom 30 dagar, det vill säga senast omkring 19 maj.

Men han har fortfarande inte fått svar.

– Tänk hur det känns när du frågar ”när handlägger ni mitt ärende” och de svarar ”jag vet inte”, säger han till Sydsvenskan.

Försäkringskassan har nu förlängt handläggningstiden för bostadstillägg från 1 månad till 3 månader.

Svidande kritik

Justitieombudsmannen (JO) har riktat svidande kritik mot Försäkringskassan vid inte mindre än fyra tillfällen under 2023.

2023-06-16: För att ärenden prioriterats på ett sätt som står i strid med likhets- och objektivitetsprinciperna och för att inte ha underrättat enskilda.

2023-05-31: För fortsatt långa handläggningstider och för att inte ha underrättat om väsentlig försening.

2023-05-31: För långsam handläggning angående ersättning för kostnader för vård utomlands.

2023-05-31: För långsam handläggning angående ersättning för kostnader för vård respektive tandvård utomlands.

Personalbrist och många ärenden

Försäkringskassan framhåller följande orsaker till Sydsvenskan angående den långa handläggningstiden:

- Personalbrist

- Fler ansökningar än väntat

Samtidigt understryker Försäkringskassan sin viktiga funktion på sin webbsida.

– Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med medarbetare över hela landet.

– Våra utbetalningar står för ungefär en femtedel av statens budget varje år.

Foto: Försäkringskassans presstjänst

Text: Redaktionen