Stor oro bland brandmän – efter EU-granskning

2023 04 04

Det råder frustration bland brandmän i Sverige.

EU-kommissionen har genomfört en granskning av hur situationen ser ut i Sverige vad gäller återhämtning i arbetet.

I höst kommer regelverket för dygnsvila i Sveriges kommuner och regioner att ändras, någonting som ställer till det inom räddningstjänsten, rapporterar DN.

Just nu är det tillåtet att jobba 24-timmarspass, vilket även ger längre ledigheter.

Nu kan brandmännen behöva göra stora förändringar i sina scheman, någonting som kan leda till att många säger upp sig.

Lockar många

Många brandmän anser att det unika schemat lockar många till jobbet.

– Medarbetarna inom räddningstjänsten har anpassat sina liv efter det här schemat, det har blivit något av en livsstil. Brandmannarollen är starkt präglad av schemat, säger Henrik Granell, hr-chef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Skrivit under upprop

1 300 brandmän och brandbefäl i Sverige har skrivit under ett upprop.

Där menas att räddningstjänsten bör undantas från direktivet som kommer påverka kommuner och regioner.

– Många kommer att sluta på dagen om det här går igenom. Det är uppror, säger brandmannen Daniel till DN.

Han menar även att det finns en oro över att Sveriges beredskap äventyras.

Det innebär förändringen

EU-kommissionen har uppmärksammat att det finns brister gällande regleringen av dygnsvilan.

Förändringen innebär att alla medarbetare i kommuner och regioner från och med den 1 oktober ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod.

Enligt Sveriges kommuner och regioner handlar det om ett lagstadgat minimiskydd och kan därför inte beslutas om på lokal nivå.

Viktig förutsättning

SKR understryker att det finns forskning som tydliggör vikten av regelbunden vila.

Det bedöms vara en förutsättning för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv.

– Det är också en viktig förutsättning för att de tjänster kommuner och regioner erbjuder invånare ska vara trygga, säkra och hålla en hög kvalitet. De nya reglerna kommer därför att vara bra både för medarbetare och för verksamheten, förklarar SKR.

Foto: D. Tausis

Text: Redaktionen