Stor förändring för lärare och stökiga elever

2023 11 06

Regeringen och SD vill göra det enklare för lärare att hantera stökiga elever i klassrummet.

En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att varaktigt stärka tryggheten och studieron i skolan.

Det uppger regeringen och Sverigedemokraterna i dag, måndag.

– Uppdraget innebär bland annat att stärka rektorer och lärares ansvar och befogenheter, skapa tydligare ordningsregler, tryggare skolmiljöer och ökade insatser som riktar sig till särskilt våldsamma elever, framhåller man i ett uttalande.  

”Tydliga och omedelbara konsekvenser”

Skolminister Lotta Edholm (L) anser att regeringen påbörjat en ”kulturförflyttning i skolan” med den nya utredningen.

– Det ska inte råda något tvivel om att det är läraren som bestämmer över undervisningen. För elever som inte följer reglerna ska det bli tydliga och omedelbara konsekvenser.

– Nu tar regeringen krafttag för att alla elever ska få gå i en trygg skola där de kan koncentrera sig på undervisningen och både skolpersonal och elever slippa hot, våld, kränkningar och trakasserier, säger ministern.

Det här gäller

I utredningen föreslår regeringen och SD att rektorns ansvar ska förtydligas och att det ska bli tydligare att det är läraren som bestämmer i klassrummet och över undervisningen, inte vårdnadshavare och elever.

Tidöpartierna går fram med flera åtgärder, bland annat vill man att dokumentationskravet tas bort för lärare.

Om en lärare visar ut en elev ur klassrummet behöver det i dag dokumenteras i enlighet med nuvarande regelverk.

Enligt regeringen och SD kan kravet på dokumentation leda till att lärare avstår från att kasta ut eleven. Därför ger man utredaren i uppdrag att se över regelverket och lämna förslag om och hur kravet kan tas bort.

Ska bli enklare att agera mot stökiga elever

Tidöpartierna framhåller även att skolan måste få utökade befogenheter att kunna agera kraftfullt när elever kränker, hotar, använder våld eller på annat sätt agerar störande.

– Utredaren får ett brett mandat att föreslå större möjligheter till tillfälliga omplaceringar, permanenta omplaceringar och avstängningar, samt bättre förutsättningar för så kallade akutskolor, där elever kan placeras tillfälligt, skriver regeringen.

Avslutningsvis får den ansvariga utredaren i uppdrag att lämna förslag som kan möjliggöra inrättandet av ett nationellt frånvaroregister.

Registret ska omfatta grundskolan och motsvarande skolformer, samt eventuellt gymnasieskolan.

– Utredningar och rapporter har visat att skolfrånvaro är ett stort och allvarligt problem. Trots det saknas systematiska uppföljningar på nationell nivå, framhåller regeringen.

Här är utredaren

Happy Hilmarsdottir Arenvall, barn- och ungdomsdirektör i Järfälla kommun, har fått i uppdrag att utreda regeringen och SD:s förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

Foto: F. Buitenwerf

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen


Rån mot Ullared

2024 05 25

Gekås i Ullared har utsatts för ett rån.

Rånet ägde rum strax före klockan 19 på fredagskvällen, uppger polisen.

Det ska ha rört sig om två gärningspersoner.

Enligt polisen har de försökt få med sig varor från varuhuset.

– Två gärningspersoner försöker under kvällen lämna ett varuhus i Ullared med bland annat jackor och tröjor, rapporterar polisen.

Gärningspersonerna tog på sig kläderna inne i butiken och gick sedan ut, enligt polisen.

Blev aggressiva

De två gärningspersonerna har enligt polisen blivit upptäckta direkt.

– Väktare på plats tar personerna på bar gärning, uppger polisen.

De misstänkta ska dock till en början ha gjort motstånd och blivit aggressiva mot väktarna som ingrep efter rånet.

– Det blir aggressivt och stökigt på plats. Polis kommer fram, rapporterar polisen.

– Väktaren agerade och initialt ska det ha blivit lite aggressivt, preciserar polisens presstalesperson, Fredrik Svedemyr, enligt GP.

Kunde gripas

Trots det kunde de två misstänkta gripas.

– De två gärningspersonerna grips misstänkta för rån, rapporterar polisen.

De misstänkta männen är i 20- och 25-årsåldern, uppger tidningen.

Därför klassas det som rån

Brottet rubriceras alltså som rån och inte som stöld.

Polisen förklarar vad det beror på:

– Det är ett större varuhus i Ullared och det blir rån i motvärnsfallet, säger Fredrik Svedemyr, enligt TV4.

Rån i motvärnsfallet innebär att någon begår en stöld och ertappas på bar gärning, och sedan använder våld eller hot om våld i syfte att komma undan.

Det bedöms alltså ha hänt i det här fallet.

Väldigt populärt varuhus

Gekås i Ullared, som ligger i Falkenbergs kommun, är Sveriges mest kända lågprisvaruhus.

Varuhuset har även varit föremål för en populär realityserie i TV5.

Enligt Gekås själva har de cirka 4,8 miljoner besökare varje år.

Varuhuset har dessutom cirka 1 400 anställda under högsäsongen, uppger företaget.

Foto: Jesper Molin

Text: Redaktionen