Stor förändring angående hushållens bolån

2023 06 11

De stigande räntorna sätter ordentlig press på hushållen.

Den höga inflationen i Sverige har lett till att Riksbanken höjt styrräntan ordentligt.

På kort tid har räntan gått från låga nivåer under en längre tid till 3,5 procent idag.

Nu sker en stor förändring angående hushållens bolån, i form av en kraftig ökning av hushåll som inte behöver amortera.

– Det är ju en exempellös kostnadschock som många hushåll har drabbats av, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije, till SVT.

Fler som söker

I takt med att fler slipper amortera på bolånet ansöker även allt fler om amorteringspaus.

För ett år sedan var antalet hushåll som beviljats amorteringspaus av sin bank omkring 700 hushåll per månad.

Nu ligger den siffran på över 2 800 i månaden.

Bankerna har olika förhållningssätt till amorteringspaus, men generellt krävs speciella skäl såsom sjukdom eller arbetslöshet.

Ökade kostnader

Hushållen har under det senaste året fått ta oerhörda smällar mot sin ekonomiska förmåga.

Den höga inflationen har lett till minskad köpkraft, och räntehöjningarna har lett till kraftigt ökade kostnader.

Enligt en uträkning från SBAB har en familj med ett bolån på tre miljoner kronor fått 100 000 kronor mer i kostnader.

Tufft år

Det har varit ett tufft ekonomiskt år för många svenskar.

Trots farhågor om stora utmaningar för Sveriges ekonomi har landet dock stått emot krisen bättre än befarat.

– Svensk ekonomi ser oförskämt bra ut, säger Danske Banks chefsekonom Michael Grahn till SvD.

Föll knappt

Preliminär statistik som kom under fredagen pekar på att Sveriges BNP knappt föll i april i jämförelse med samma månad förra året.

Det är ett betydligt starkare besked än vad många bedömare förutspått.

Grahn understryker att näringslivet alltjämt går starkt i Sverige, och lyfter i synnerhet fram den stadiga nettoexporten av varor.

– Allt utanför bostadsbyggandet fortsätter att tuffa uppåt, säger han.

Foto: M. Lis

Text: Redaktionen