Stor fara för allmänheten utfärdas – Mycket kraftigt snöfall på väg in

2021 11 29

Ett mycket kraftigt snöoväder med fara för allmänheten drar under onsdag och torsdag in över södra Sverige.

SMHI går nu ut med sin första röda varning sedan det nya varningssystemet infördes och det innebär mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten och allvarliga skador på egendom och miljö.

Inleds redan på tisdag

Det allvarliga snöovädret inleds redan på tisdag och blir sedan ännu värre på onsdagen och torsdagen och det drabbar en mycket stor geografisk yta från Skåne i söder till mellersta Västergötland och södra Östergötland i norr.

Varnar allmänheten

Allra värst drabbat blir Halland, södra Västergötland och västra Småland. SMHI understryker att man kan vänta sig omfattande störningar i samhällsfunktioner och allmänheten uppmanas göra följande:

▪Avstå helt från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling

▪Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom

Beredskap bör höjas

SMHI betonat att röd varning innebär att offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför kommande väderutveckling.

Så här ser vädervarningarna ut de kommande dagarna enligt SMHI.

🟡 Tisdag – Gul Varning

▪Dalsland

▪Bohuslän

▪Västergötland

▪Halland

▪Skåne, norra och östra

▪Jönköpings län

▪Kronobergs län

Ett snöfallsområde drar in västerifrån under tisdag morgon och förmiddag och kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt.

Snöfallet kan bli ymnigt och väntas ge mellan 5 och 10 centimeter snö, lokalt 15 centimeter.

Långsammare trafik, halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Begränsad framkomlighet samt risk för förseningar inom kollektivtrafiken samt inställda avgångar.

🔴 Onsdag – Röd Varning

▪Halland

▪Södra Västergötland

▪Västra Småland

Ett långvarigt och mycket kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till mycket stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Mycket begränsad framkomlighet på vägar. Kraftiga förseningar inom kollektivtrafiken samt inställda avgångar.

Avsevärda elavbrott och avbrott i fasta och mobila nät för telekommunikationer.

Snöfall västerifrån över stora delar av Götaland. Tilltagande vindar och upp till 30-35 centimeter snö, lokalt drygt 40 centimeter snö.

🟠 Onsdag – Orange Varning

▪Göteborg

▪Halland

▪Inre och södra Västergötland

▪Västra Småland

Området utanför den kärna som får röd varning får istället orange varning med 20-25 centimeter snö  och lokalt drygt 30 centimeter.

🟡 Onsdag – Gul Varning

▪Västergötland, från Göteborg ända till mellersta Vättern

▪Södra Östergötland

▪Hela Småland

▪Halland

▪Skåne Blekinge

Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.

Långsam trafik på grund av halka, snömodd, snörök och drivbildning.

Begränsad framkomlighet, risk för förseningar inom kollektivtrafiken samt inställda avgångar. Störningar i el- och teleförsörjningen.

🔴 🟠 🟡 Torsdag – Röd, Orange och Gul Varning

Liknande geografiska områden som under onsdagen. Betydande mängder snö och trafikproblem samt risk för elavbrott med mera.

Foto: SMHI resp. montage