Statsministern utfärdar varning inför nästa vecka

2023 07 27

Avgörande dagar väntar för Sverige och statsministern är mycket oroad.

Det råder en fortsatt mycket stor oro angående potentiella terrordåd i Sverige i samband med koranbränningarna som skett.

Kraftig kritik kommer från många länder, och Säpo uppges vara mycket nära att höja terrorhotnivån.

Nu utfärdar dessutom statsminister Ulf Kristersson (M) en varning om vad som kan ske ifall skändningar av koranen beviljas nästa vecka, rapporterar Svenska Dagbladet.

– Det är flera ytterligare tillstånd till skändningar som har begärts, säger statsministern till SvD.

– Om de beviljas så står vi inför ett antal dagar med uppenbar risk att det händer allvarliga saker. Jag är utomordentligt bekymrad över det som kan sättas i gång.

“Formativa dagar”

Kristersson menar vidare att Sverige står inför “ett antal formativa dagar i början av nästa vecka”.

Bilden av Sverige som ett islamofobiskt land fortsätter att spridas över världen, och många vill se fler säkerhetsåtgärder införas.

Sverige klassas just nu som ett legitimt mål för våldsamma aktioner, menar justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Nära höjning

Terrorhotnivån ligger alltjämt kvar på nivå 3 av 5, trots att bland annat Irans högsta ledare menat att “Sverige har rustat för krig”.

Dock är Säpo mycket nära att höja nivån.

– Det behövs inte så mycket till för att vi ska göra en höjning, säger säkerhetspolischefen Charlotte von Essen enligt SVT.

Fått i uppdrag

Statsministern har på torsdagen gett 15 myndigheter i uppdrag att stärka Sveriges terrorskydd.

Bland annat rör det sig om Skatteverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Migrationsverket.

– Myndigheterna har redan i dag en bra samverkan, men det finns saker att förbättra. En sak kan vara att gå från dialog till en mer aktiv samverkan om konkreta åtgärder för att försvåra terrorism och våldsbejakande extremism, säger Gunnar Strömmer.

Delar underrättelser

I en ytterligare höjning av arbetet kommer Säpo, polisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt att intensifiera delandet av underrättelser mellan institutionerna.

Detta för att förebygga och förhindra potentiella terrordåd.

Foto: N. Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen