Stark avrådan: Gäller flera nödprodukter

2023 09 16

Produkter som används  för att häva kvävning kan vara livsfarliga.

Det varnar Läkemedelsverket för i ett pressmeddelande.

Myndigheten syftar på så kallade luftvägsrensare som marknadsförs med löften om att kunna avlägsna föremål som fastnat i halsen.

Men produkterna befaras ha flera brister.

Nu uppmanar Läkemedelsverket privatpersoner att vara vaksamma.

– Vi har fått tips om att det finns flera luftvägsrensare på den svenska marknaden som skulle kunna brista i säkerhet. Eftersom produkterna används vid luftvägsstopp är det viktigt att kunna lita på att de verkligen fungerar när det gäller.

– Om du ska köpa och använda en medicinteknisk produkt ska den ha en tydlig CE-märkning samt åtföljas av information på svenska, säger Camilla Bysell, gruppchef vid medicintekniska enheten på Läkemedelsverket. 

Har stoppat försäljning

Läkemedelsverket har stoppat försäljningen av en luftvägsrensare på grund av brister i säkerhet.

Det rör sig om luftvägsrensaren SonicLife som myndigheten kontrollerade under 2023.

I samband med granskningen upptäckte Läkemedelsverket att produkten  saknade CE-märkning och nödvändig dokumentation.

–  Marknadsförbudet mot SonicLife gäller för den produkten och säljaren – inte andra liknande produkter. Läkemedelsverket kommer med all sannolikhet att kontrollera flera luftvägsrensare under året, framhåller Camilla Bysell.

Fakta luftvägsrensare

Så här skriver Läkemedelsverket om produkten:

- Luftvägsrensare kallas även för kvävningshjälp eller kvävningsräddare.

- Produkterna är avsedda att användas vid luftvägsstopp och är därför medicintekniska produkter.

- Olika företag utlovar i sin marknadsföring att produkterna ska kunna avlägsna föremål som har fastnat i halsen.

- I sociala medier kan marknadsföringen vara offensiv med budskap om att produkten är nödvändig för att du och dina närstående ska vara säkra om en kvävningsolycka inträffar.

 

 

Foto: Sasun Bughdaryan

Text: Redaktionen