SPECIAL-MÄTNING: Högt betyg till SD och S – fiasko för MP

2022 10 29

Sverigedemokraterna skördar tydliga framgångar i en ny mätning samtidigt som läget för Miljöpartiet ser mörkt ut.

En ny specialmätning av Ipsos lägger fokus på vad svenska folket anser om de olika partierna och det är stora skillnader mellan de åtta partierna.

Bara SD och M får över 60 %

Ipsos har låtit undersöka vad allmänheten har för specifika åsikter om partierna genom att fråga vilka karaktärsdrag man förknippar med respektive parti.

De partier som har allra starkast drag – det vill säga högsta andelen väljare som förknippar partiet med ett specifikt karaktärsdrag – är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Det är de enda partierna som når upp till över 60 procent av andelen väljare som kopplar partiet till en specifik egenskap.

Tydligt resultat för SD

För Sverigedemokraterna är resultatet mycket tydligt.

-Hela 65 procent av väljarna anser att SD vill ha stora samhällsförändringar.

-48 procent anser att man vet vad partiet vill.

Samtidigt tycker 45 procent att partiet är oaktsamma med fakta om det gynnar det egna partiet.

Negativt för MP

För Miljöpartiet är mätningen negativ läsning.

De tre starkaste karaktärsdragen presenteras för varje parti och det finns ett specifikt antal karaktärsdrag som allmänheten får välja bland när de beskriver hur de ser på partierna – och Miljöpartiet är tillsammans med Kristdemokraterna det enda partiet som enbart får negativa egenskaper.

MP:s negativa karaktärsdrag får dock större procenttal än KD.

Önsketänkande

MP:s tre tydligaste karaktärsdrag är följande enligt Ipsosmätningen som presenteras av DN:

- Har en politik som bygger på önsketänkande

- Klagar mer på andra politik än pratar om vad man själv vill

- Bakåtsträvande

Glatt besked för S

För Socialdemokraterna är mätningen ett glädjebesked. Det är enda partiet som endast får uppenbart positiva egenskaper på sin topp-3-lista.

Mätningen visar på högt förtroende för Magdalena Anderssons ledarskap och Socialdemokraterna är även det parti som får högst betyg avseende regeringsduglighet.

– Väljarna har fått den politik man röstade på men kanske inte den statsminister man helst ville se, säger Nicklas Källebring vid Ipsos till DN.

Här är partiernas tydligaste egenskap:

Vänsterpartiet:

- Står på de svagaste sida (45 %)

Socialdemokraterna:

- Regeringsduglighet (51 %)

Miljöpartiet:

- Har en politik som bygger på önsketänkande (41 %)

Centern:

- Vacklar hit och dit (35 %)

Liberalerna:

- Vacklar hit och dit (39 %)

Moderaterna:

- Står på de välbärgades sida (69 %)

Kristdemokraterna:

- Klagar mer på andras politik än pratar om vad man själv vill (29 %)

Sverigedemokraterna:

- Vill ha stora samhällsförändringar (65 %)

Ipsos har visat väljarna ett antal olika egenskaper som kan kopplas ihop med partierna och därefter har väljarna fått markera vilka egenskaper man anser passar in på de olika partierna.

ANALYS

En mycket viktig faktor för partierna är att uppfattas som tydliga och att väljarna känner att de vet vad partiet vill och vad man har för riktning i politiken.

Det innebär att mätningen ger ett högt betyg till Sverigedemokraterna.

Att partiets tydligaste egenskap är att eftersträva stora samhällsförändringar innebär att partiets politik uppfattas som tydlig.

Dessutom stärks det av att partiets näst starkaste egenskap är att folk anser att man vet vad partiet vill.

Denna bild bidrar med stor säkerhet till partiets framgångar de senaste valen.

En del av de som kryssat för stora samhällsförändringar för SD och att man vet vad SD vill kan samtidigt anse att SD:s samhällsförändringar är negativa. Det innebär att egenskapen inte är enbart positiv.

Men det är allt annat lika mycket positivt för ett parti att uppfattas som tydligt. SD ökade även mest av alla partier i valet.

Positivt för Magdalena Andersson

Även för Socialdemokraterna utgör mätningen ett positivt besked.

Magdalena Anderssons parti får högt betyg vilket indikerar att partiet kan väntas utgöra en kraftfull och stark opposition till den nya högerregeringen.

Läs hela mätningen i DN.

Text: Redaktionen