Sopförbud för svenska hushåll – det här gäller

2023 11 17

Efter december införs ett nytt förbud kopplat till alla privatpersoners sopsortering.

Slänger du potatisskal, äppleskrottar eller annat matavfall i den vanliga soppåsen?

Då är det läge att börja ändra dina vanor.

Vid årsskiftet införs nämligen nya lagar som sätter stopp för att blanda matrester med annat avfall.

– Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter, bekräftar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Gäller alla privatpersoner

Kraven är kopplade till en ny EU-lag om bioavfall.

Lagen innebär att alla medlemsstater i EU ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, alternativt samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

– Alla som har bioavfall som ska sorteras ut enligt avfallsförordningen omfattas av kraven, det gäller såväl privatpersoner som verksamheter, framhåller Naturvårdsverket.

Det innebär också att fastighetsägare måste erbjuda möjligheten till rätt sortering för exempelvis bostadsinnehavare och hyresgäster.

Hälften gör fel

I princip inget hem undgår bioavfall, som inkluderar matrester som till exempel fiskrens och frukt- och grönsaksskal.

Även tepåsar och kaffesump hamnar i samma soppåse.

Förändringen efter årsskiftet kommer att bli krävande för en hel del hushåll, inte minst i Göteborg där i genomsnitt hälften av invånarna slänger sitt matavfall i den vanliga soppåsen – istället för att sortera.

– På senare år har vi göteborgare blivit allt bättre på att lämna pappkartonger, plastförpackningar och glasflaskor till återvinning. Det gör att allt mindre hamnar i göteborgarnas soppåsar och eldas upp, säger Bo von Bahr, matavfallsansvarig på Kretslopp och vatten, i ett pressmeddelande.

– Det är bra. Nu behöver vi bli bättre på att ta hand om vårt matavfall och låta det bli till biogas och biogödsel.

Kommunerna ska inspektera

Det är kommunerna som ska ansvara för att bedriva tillsyn i egenskap av tillsynsmyndighet för avfallshantering.

I praktiken innebär det att det är upp till respektive kommun att se till att de nya reglerna följs.

För att göra så kan kommunen till exempel vidta åtgärder som föreläggande med vite, miljösanktionsavgifter, förbud eller misstanke om brott.

– Tillsynsinsatsen ska vara i proportion till vad som kan uppnås i det enskilda fallet, understryker Naturvårdsverket på sin hemsida.

– I första hand bör tillsynen bedrivas genom inspektioner.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen