SOMMAREN 2023: Vädervarning utfärdad

2023 05 19

Räkna med en svettig sommar.

Värmeböljorna kommer att avlösa varandra, enligt SVT:s långtidsprognos.

Mellan juni och augusti väntas flera högtryck dra in över Sverige.

– Högtrycken väntas återkomma tillräckligt ofta för att helhetsbilden av sommaren ska bli högtrycksdominerad. En vanlig konsekvens av detta är att vi får hit ovanligt varm luft, som dessutom täcker stora områden, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen till tv-kanalen.

Varmt men farligt

En ovanligt varm sommar är glada nyheter för många svenskar som längtar efter värmen.

Men det varma värdet kan även skapa problem.

Det varnar Nitzan Cohen för.

Enligt meteorologen kommer risken för skogsbränder att öka avsevärt.

– Högtryckssomrar är förenade med ökad skogsbrandsrisk. Det beror framför allt på att det blir längre värmeperioder kopplat till att det blir längre perioder utan regn, säger han till SVT.

35 700 fotbollsplaner

Under den rekordvarma sommaren 2018 skakades Sverige av omfattande skogsbränder.

Skog motsvarande 35 700 fotbollsplaner brann ner i Sverige.

Flera orter fick evakueras och Sverige fick ta hjälp av ett tiotal länder för att släcka bränderna.

Totalt skadades 9 500 hektar skog av ett värde på 300 miljoner kronor, uppger SvD.

Värmebölja i Sverige

I Sverige definieras en värmebölja utifrån SMHI:s kriterier.

Enligt väderinstitutet ska dygnets högsta temperatur överstiga 25 grader i minst fem dagar i rad för att det ska räknas som en värmebölja.

I takt med att klimatet förändras väntas värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, betraktar värmeböljor som en framtida utmaning för Sverige.

Enligt MSB förväntas medeltemperaturen i Sverige stiga med 3-5 grader till 2080-talet jämfört med åren 1960-1990.

– Värmeböljorna kommer att bli kraftigare och längre vilket ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap, framhåller myndigheten.

Foto: T. Sergej

Text: Redaktionen