Solceller kopplas till flera allvarliga bränder

2023 07 22

Pekar ut särskilt en riskfaktor.

De senaste fem åren har en brand i månaden i Sverige koppling till solceller. 

Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har genomfört en kartläggning. 

Försvårade släckningsarbetet 

Frågan kring riskerna med solceller uppmärksammas nu efter flera omskrivna bränder. 

Så sent som nu i veckan inträffade en kraftig brand på klädfabriken Woolpower i Östersund. 

– Solcellerna på taket har inneburit en svårighet enligt Räddningsregion Mittnorrland. 

Det uppger SR Jämtland.  

Den exakta brandorsaken är inte klarlagd men brandmännens släckningsinsatser försvårades av att solcellerna fortsatte att alstra el vilket skapade en risk för brandmännen 

Växelriktare och brandmansbrytare 

MSB:s kartläggning av solcellers koppling till bränder visar att 79 incidenter ägt rum de senaste åren rapporterar SVT.  

Det handlar om allt från företagsbränder till bränder på hotell och i privatbostäder. 

I de aktuella fallen har bränderna exempelvis startat vid taksolcellsanläggningens växelriktare och solcellsanläggningens brandmansbrytare.
Av de 79 brandfallen skall 62 avse vanliga solcellsanläggningar vilket innebär en brand per månad under perioden 2018 till 2022. 

Ökar lavinartat 

Flera av incidenterna avser endast rökutveckling och liknande enligt SVT. Och det finns ingen rapport som påvisar hur vanliga solcellsbränder är i relation till andra energikällor. 

Att antalet solcellsbränder ökar i antal behöver inte innebära att det är större risk med solceller i dag än tidigare. I stället finns det en uppenbar koppling till att antalet solcellsanläggning ökar lavinartat. 

Bara under 2023 väntas så många som 100 000 nya anläggningar installeras i Sverige enligt Svensk Solenergi. 

Oseriösa aktörer 

Installationsteknik- och elsäkerhetsexpert Cecilia Axelsson vid Installatörsföretagen poängterar att det finns flera orsaker som kan utgöra brandrisker. 

Hon nämner skador på solcellsanläggningen, felaktiga komponenter och felaktig installation. 

Hon varnar särskilt för att installationerna. 

– Vi har en hel del oseriösa aktörer på den här marknaden. Det är många som vill göra installationerna för att det genererar pengar, säger hon till TV-kanalen.

Foto: Vivint Solar resp Sungrow EMEA

Text: Redaktionen