Socialdemokraterna slår larm: ”Hot mot rikets säkerhet”

2023 10 16

En rysk affärsman har beviljats bygglov för ett 600 kvadratmeter stort fritidshus i Sverige.

Affärsmannen Stanislav Aleschenko planerar att slå upp huset i närheten av den topphemliga militäranläggningen Muskö.

Skrytbygget kommer att ha utsikt över militärbasen. Mannens närvaro i området betraktas som ett hot mot rikets säkerhet, enligt uppgifter till Expressen.

Tidningen har granskat Stanislav Aleschenko och fastslagit att den ryske affärsmannen har kopplingar till ryska staten och bolag som ingår i det ryska kärnvapenkomplexet.

Socialdemokraterna i Haninge kommun har tagit del av uppgifterna och kräver nu att bygget stoppas.

”Helt oacceptabelt”

– Det är helt oacceptabelt att Haninge kommun fattar beslut som kan hota rikets säkerhet, vi kräver att stadsbyggnadsnämnden som har möte på onsdag då får en redogörelse kring hur beslutsprocessen i ärendet gått till samt om det finns några som helst förutsättningar för att riva upp beslutet.  

– Politiken måste kunna säkerställa att beslut inte fattas som hotar rikets säkerhet.

Det säger Carl Melin (S), oppositionsråd och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

”Hotar rikets säkerhet”

I ett pressmeddelande framhåller Socialdemokraterna att partiet kommer kräva  att delegationsordningen ändras så att enskilda tjänstemän inte kan fatta beslut som påverkar rikets säkerhet.

– Den typen av beslut behöver lyftas upp till en politisk bedömning. Sverige befinner sig i ett svårt säkerhetspolitiskt läge och det finns skäl att se över lagstiftningen för att begränsa utländska intressens rätt att utvidga fastigheter i närheten av skyddsobjekt, skriver S.

Vidare framhåller partiet att kommunen har ett ansvar i totalförsvaret att skydda och värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

–  Vi hoppas att kommunledningen skyndsamt delar med sig av information om beslutsprocessen i ärendet och utreder möjligheterna att riva upp beslutet eftersom det hotar rikets säkerhet.

Ny lagstiftning utreds

Sverige har i dag ingen lag som reglerar utländska köp av fastigheter.

En sådan lagstiftning är dock under utredning.  

Foto: B. Griggs

Text: Redaktionen


Stor prisförändring på snus och cigaretter

2024 06 19

Priset på snus och cigaretter förändras.

Skatten på tobak kommer att förändras från och med i höst.

Det har riksdagen nu beslutat.

Tanken med förändringen är att skillnaden mellan snus och cigaretter ska återspeglas.

Cigaretter är betydligt farligare än snus, och det bör märkas i en större skillnad i beskattningen, anser regeringen, som nu alltså har fått riksdagen med sig.

”Hälsoeffekterna varierar”

Beslutet innebär att skatten på snus kommer att sänkas, rapporterar Expressen.

Samtidigt så kommer skatten på cigaretter att höjas.

Frågan har bland annat drivits av SD.

– Hälsoeffekterna varierar stort mellan snus och exempelvis cigarretter. Det är mot ljuset av detta fullt rimligt att återspegla den skillnaden även i skattepolitiken så att det mer hälsosamma alternativet blir cirka tre kronor billigare, har SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt sagt i ett uttalande.

Börja gälla i höst

När det gäller snuset så sänks skatten med 20 procent, uppger tidningen.

Cigaretter, cigariller och röktobak blir däremot dyrare då skatten höjs med 9 procent.

Förslaget röstades igenom i riksdagen under tisdagen.

Förändringen kommer att börja gälla från och med den 1 november i år.

Snusskatten redan lägre

Skatten på snus är redan idag lägre än på cigaretter.

Men Tidöpartierna bedömer alltså att skillnaden bör bli större, så att det mindre hälsofarliga alternativet blir ännu billigare.

Foto: Swedish Match Peter Knutson

Text: Redaktionen


SMHI flaggar för kraftigt oväder – drar in över Sverige

2024 06 20

Rikliga nederbördsmängder och oväder är på väg in över Sverige.

Många sitter som på nålar när väderprognoserna för midsommarafton trillar in.

Och just fredagen ser ut att bli mestadels torrt i större delen av Sverige, i alla fall under dagen.

Däremot utesluts inte regn i södra och västra Götaland på kvällen – och på midsommardagen brakar ovädret loss rejält med stora mängder regn som drar in från sydväst.

Det beskedet ger SMHI i sin senaste prognos på torsdagen.

Tre län pekas ut: "Kraftiga skurar"

Enligt SMHI kommer regnovädret att slå mot södra delarna av landet.

Det är framför allt tre län som det riskerar att bli riktigt blött i.

– Främst i Skåne, Halland och Kronoberg kan inbäddade skurar bli kraftiga och rikliga nederbördsmängder väntas lokalt, framhåller SMHI:s meteorolog Lars Magnus Joelsson i ett uttalande.

Väderappen Klart flaggade under gårdagen för regnmängder på uppemot 36 millimeter i flera delar av Skåne på lördag. Den prognosen har på torsdagen sjunkit betydligt, men likt SMHI delar man uppfattningen om att det kommer att regna ordentligt under midsommarnatten.

Norra Sverige på söndag

Även om lördagens regnväder slår till mot södra Sverige innebär det inte att resten av landet kommer undan.

Det dröjer bara lite längre.

– På söndagen är det norra Sveriges tur att beröras av ett nederbördsområde som drar in från väster, understryker Lars Magnus Joelsson.

Regnet blir dock inte lika massivt som i söder.

– Måttliga nederbördsmängder väntas i samband med detta, tillägger meteorologen.

Glädjebeskedet: Värmen gör comeback

När regnet väntas falla under lördagen blir det inte heller några höga temperaturer. Mellan 12-17 grader i berörda områden är vad man kan förvänta sig.

Men den som längtar efter värmen behöver inte misströsta.

Redan om några dagar är sommartemperaturerna tillbaka.

Under nästa vecka ser ett högtryck ut att etablera sig över landet och varm luft drar in, menar Lars Magnus Joelsson.

– Särskilt fram emot mitten av veckan ser vädret ut att bli klart, lugnt och varmt.

Foto: N. Sharafutdinov

Text: Redaktionen