SNUSFÖRSLAGET: Leif GW Persson reagerar kraftfullt

2022 11 27

Leif GW Persson uttalar sig nu om EU:s förslag att öka skatten på snus i Sverige.

EU vill tvinga Sverige att göra snus betydligt dyrare än vad det är idag, uppger Aftonbladet.

Stark kritik har riktats mot förslaget och uppgifterna har fått stor uppmärksamhet i Sverige.

En av de som reagerat på nyheten är professorn Leif GW Persson, som fullständigt dömer ut förslaget.

Snus är ju rena hälsokosten jämfört med cigaretter, utan att snus för den sakens skull är hälsosamt, säger han i TV4:s Nyhetsmorgon.

“Ska köpa på mig”

Om förslaget skulle gå igenom kan det innebära att en del snusmärken kan kosta så mycket som 120 kronor dosan.

Detta till följd av att EU-kommissionen har för avsikt att höja skatten på snus rejält.

Leif GW Persson menar att han kan tvingas agera ifall förslaget skulle bli verklighet.

Jag ska köpa på mig ett jättelager, säger han.

Många reaktioner

Leif GW Persson är inte den enda som reagerat kraftigt på det nya förslaget.

Även Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M) menar att höjningen inte bör gå igenom, uppger SVT.

Det som beskrivs här är ett orimligt förslag, skriver hon på Twitter.

Finansministern säger även att “regeringen kommer fortsätta stå upp för det svenska snuset”.

“Provokation mot Sverige”

Professorn och finansministern får sällskap av kommunikationschefen på Swedish Match, Patrik Hildingsson.

Han menar att beskattningen på tobak redan är för hög idag, och att förslaget kan reta upp många svenskar.

Det är i det närmaste en provokation mot Sverige och en dryg miljon svenska snusare, säger han till SVT.

Punktbeskattningen på tobak ligger idag på strax under 500 kronor per kilo.

EU vill sätta press

År 1994 förhandlade sig Sverige till ett permanent undantag från EU:s försäljningsförbud av snus. 

Detta under förutsättningarna att Sverige inte säljer snus till andra EU-länder.

2012 presenterade EU ett striktare förhållningssätt mot tobak som gjorde vissa smaksatta snussorter förbjudna att sälja. 

Foto: A. Olsson resp Swedish Match

Text: Redaktionen