Smittskyddsläkare efter förskolebarns död: ”Då ska du söka vård”

2023 07 18

Ett tragiskt dödsfall har skett.

Förra veckan blev två barn sjuka på en förskola i Kristianstad.

Anledningen var blodförgiftning orsakad av streptokocker.

Pojkarna är bröder, och nu har det tragiska beskedet om att en av pojkarna förlorat livet kommit, uppger SVT.

– Vi beklagar det som skett, det är jättetragiskt, säger skolchef Magnus Granholm.

– Det är en tragisk bortgång av ett barn på förskolan och det andra barnet är fortfarande allvarligt sjukt.

Då ska du söka vård

Förra veckan skickades information ut till vårdnadshavare om hur man ska förhålla sig till smittan.

Nu uttalar sig även smittskyddsläkaren Eva Melander om när man ska söka vård.

– Om barnet har hög feber och man ser att barnet är väldigt påverkat av en infektion, så ska man absolut söka vård. Andra tecken på att barnet är svårt sjukt kan vara att det har svårt att andas, äter och dricker dåligt, kräks eller har diarré, säger hon till Kristianstadsbladet.

Allmänna råd

Vidare menar Melander att de allmänna råden om att undvika smittspridning fungerar lika bra på streptokocker som på förkylning.

– Det finns inget sätt att på förhand säga eller identifiera att någon kommer att få en allvarlig infektion av streptokocker. Streptokocker kan drabba alla och kan vara farligt för vuxna också givetvis, säger hon.

Är ovanligt

Det är ovanligt att barn blir allvarligt sjuka när det kommer till streptokocker.

Streptokocker är ett släkte bakterier och den streptokockart som orsakar flest och allvarligast infektioner är Betahemolyserande streptokocker grupp A.

– Det är den vanligaste bakteriella orsaken till halsfluss, men infektionen kan orsaka ett flertal andra sjukdomstillstånd av varierande svårighetsgrad från självläkande till livshotande, förklarar Folkhälsomyndigheten.

– Exempelvis barnsjukdomen scharlakansfeber, hudsjukdomarna rosfeber och svinkoppor samt blodförgiftning.

Insjuknar akut

Invasiv streptokockinfektion kan orsaka blodförgiftning.

Då insjuknar patienten ofta mycket snabbt där symptom kan vara stigande temperatur, sänkt medvetenhetsgrad och organsvikt.

Foto: MedicAlert UK

Text: Redaktionen