SVERIGE: Skyhöga elpriser väntas – Aldrig sett något liknande

2022 08 28

Redan inom tre månader kan Sverige drabbas av skyhöga elpriser – de högsta priserna någonsin.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har bidragit till kraftiga höjningar av elpriset i Europa och även i Sverige har priserna ökat kraftigt. Men det är ingenting mot vad som kan bli fallet inom bara några få månader.

Aldrig sett något liknande

Den kommande vintern kan leda till de högsta elpriserna Sverige någonsin varit med om.

Redan i nuläget är priserna för de kommande månaderna 100 procent till 300 procent högre än de rekordhöga elpriserna förra året, rapporterar SVT.

– Vi har aldrig sett något liknande, säger elstrategen Arne Bergvik till TV-kanalen.

Han syftar på att priserna kan bli ännu högre om den ryska diktaturen stänger av gasen samtidigt som det blir en kall vinterperiod.

Rysslands brutala krig

Ryssland väntas använda Västeuropas beroende av rysk gas och energi i sin krigsföring mot Ukraina och på så sätt försöka pressa Sverige, Finland, Tyskland och de andra länderna att minska sitt stöd till Ukraina.

Flera länder har redan inlett satsningar och strategier för att spara energi och för att så snabbt som möjligt minska sitt beroende av rysk gas.

Stora konsekvenser för Sverige

Men man väntas inte hinna dra ner på beroendet tillräckligt snabbt vilket innebär att en svår vinter väntas i Europa på grund av energibrist.

Sverige är en del av den europeiska elmarknaden vilket under betydande perioder gynnat Sverige i form av låga elpriser – men när det europeiska priset nu ökar kraftigt så påverkas även Sverige.

– Priserna har stigit nästan konstant och vi har aldrig sett något liknande, säger elstrateg Arne Bergvik till SVT.

– Det här kommer få långtgående konsekvenser och leda till minskad konsumtion och effektivisering, betonar han.
Fyra svenska elområden

Sverige är indelat i fyra geografiska elområden och priset väntas bli högre ju längre söderut man bor.

Elområde 1 – Norrbottens län och nordöstra Västerbottens län

Elområde 2 – Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs läns norra och mellersta del samt vissa mindre delar av Dalarnas län.

Elområde 3 – Södra Gävleborgs län, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, stora delar av Västra Götaland, norra Jönköping och Kalmar län samt Gotland.

Elområde 4 – Södra Hallands län, södra Jönköping, mellersta och södra Kalmar län med Öland, Kronoberg, Blekinge och Skåne .

Elområdena kan i vissa fall avvika från länsgränserna som uppges ovan.

Valfråga

Moderaterna framhåller tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna även att nedstängningarna av kärnkraftverk i Sverige ytterligare bidragit till höga elpriser i Sverige.

Frågan har blivit en av de 4-5 största frågorna inför valet den 11 september och Socialdemokraterna har nyligen gått ut och uttalat sig delvis positivt om framtida kärnkraft.

Kärnkraft är fossilfritt vilket är positivt för miljön jämfört med kol och gas. Samtidigt förs ofta den långa projekteringstiden samt höga produktionskostnader fram som nackdelar. 

Foto: Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan

Text: Redaktionen


86 000 svenskar får pengar på kontot

2024 05 28

För drygt tre år sedan föll domarna mot pensionsbolaget Allras grundare Alexander Ernstberger och tre andra Allra-profiler i Svea hovrätt. 

De dömdes till mångåriga fängelsestraff för mutbrott och för att ha berikat sig på bekostnad av pensionssparare.

Samtidigt tilldömdes Pensionsmyndigheten ett stort belopp i skadestånd. Pengarna ska fördelas till kunder som drabbades i Allra-härvan.

Nu meddelar Pensionsmyndigheten att man påbörjar den första inbetalningen – 95 miljoner ska fördelas på 86 400 sparare.

De som får in pengar på kontot tillhör tidigare sparare som hade hela eller delar av sitt premiepensionskapital i fonder med kopplingar till Allra under 2012.

– Det här är en milstolpe för oss på Pensionsmyndigheten att vi lyckas med vad vi hela tiden har förmedlat: att vi ska hitta, ta tillbaka och betala in pengar som sparare förlorade i samband med Allra.

– Jag är glad för de sparare som nu börjar få ekonomisk upprättelse, säger Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Flaggar för fler inbetalningar

Beloppet på 95 miljoner kronor är lägre än skadeståndet vilket kan innebära ytterligare inbetalningar till pensionssparare i framtiden.

– Inbetalningen innebär ett delmål i vårt arbete med att se till så att de som drabbades av Allra-härvan ska få ersättning för varje krona de har lidit skada. Pensionsmyndighetens arbete med detta är uthålligt, envist och metodiskt, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Så fungerar inbetalningarna

- Pengarna betalas in automatiskt till de drabbades premiepensionskonton och man behöver inte göra något för att få pengarna.

- Inbetalningens storlek beror på olika faktorer som exempelvis när och hur länge man haft innehav i någon eller några av de aktuella fonderna och storleken på innehavet.

- Inbetalningen väntas nå berörda personers konton den 28 maj och syns som ”korrigering” om man loggar in på Mina sidor på pensionsmyndigheten.se. De som får en inbetalning på minst 50 kronor informeras också via brev.

Så fördelas pengarna

- 86 400 sparare berörs av inbetalningen.

- 36 251 personer får upp till 1 000 kronor

- 43 592 personer får mellan 1 000 och 2 000 kronor

- 6 414 personer får mellan 2 000 och 3 000 kronor

- 144 personer får över 3 000 kronor

Källa: Pensionsmyndigheten

Foto Windows

Text: Redaktionen


Nya regler för bensin och diesel – bilister riskerar chockbesked

2024 05 28

Om ett och ett halvt år börjar nya drivmedelsregler gälla i Sverige.

Det handlar om ett nytt handelssystem inom EU som kallas för ETS 2 och som innefattar utvidgade villkor för handel med utsläpp, bland annat drivmedel till bilar.

Regeringen och SD klubbade formellt igenom EU-direktivet, som kommer att höja priset på bensin- och diesel, tidigare i maj.

Den första prognosen talar om en höjning på 1,5 kronor per liter.

Men det kan bli betydligt mer. Bland annat pekar ett tyskt forskningsinstitut på att att höjningen snarare landar på sex kronor litern – fyra gånger så mycket som den beräknade höjningen.

Och nu vädjar branschorganisationen Drivkraft Sverige till regeringen om att kompensera landets bilister, rapporterar Svenska Dagbladet.

"Går inte sänka mer"

Enligt partierna i Tidöavtalet ska också bilister kompenseras. Det är dock inte klart hur det ska ske. Lägre skatt på bränsle eller att ta från EU:s sociala klimatfond har nämnts som förslag.

Men enligt Drivkraft Sverige ligger Sverige redan nära EU:s miniminivå för bränsleskatterna.

– De går inte att sänka mycket mer. Då får regeringen kompensera för de högre bensin- och dieselpriserna på något annat sätt, säger Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige, till SvD.

Elektrifieringen går för långsamt

Den plötsliga prisökningen förklaras med att elektrifieringen går för långsamt. Bilbranschen har större behov av att samla på sig utsläppsrätter än vad som förväntades. Det driver upp priset för kunderna.

Och Drivkraft Sverige är inte den enda aktören som flaggat för en chockhöjning på bensin och diesel i framtiden.

I mars menade konsumentorganisationen Riksförbundet M Sverige att bilister riskerar en “kalldusch” när det nya handelssystemet träder i kraft.

Detta kan bli en kalldusch för väljare som röstat för att diesel och bensin skulle bli billigare, och ett svårt mål att uppnå i Sverige där vi har långa avstånd och en stor andel av befolkningen som har behov av bilen dagligen för att till exempel ta sig till jobbet, sade Caroline Drabe, vd för M Sverige vid tillfället.

Beslutet redan fattat

Det nya utsläppshandelssytemet innebär avgifter ovanpå bränslepriserna för bilister och åkerier men även inom bostäder och andra sektorer.

Pengarna ska öronmärkas till en större klimatfond i EU.

Både regeringen och Naturvårdsverket har bekräftat ramarna för den nya förändringen.

– Redan från 1 januari 2025 ska utsläppen övervakas och rapporteras, framhåller Naturvårdsverket och tillägger.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen