SVERIGE: Skyhöga elpriser väntas – Aldrig sett något liknande

2022 08 28

Redan inom tre månader kan Sverige drabbas av skyhöga elpriser – de högsta priserna någonsin.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har bidragit till kraftiga höjningar av elpriset i Europa och även i Sverige har priserna ökat kraftigt. Men det är ingenting mot vad som kan bli fallet inom bara några få månader.

Aldrig sett något liknande

Den kommande vintern kan leda till de högsta elpriserna Sverige någonsin varit med om.

Redan i nuläget är priserna för de kommande månaderna 100 procent till 300 procent högre än de rekordhöga elpriserna förra året, rapporterar SVT.

– Vi har aldrig sett något liknande, säger elstrategen Arne Bergvik till TV-kanalen.

Han syftar på att priserna kan bli ännu högre om den ryska diktaturen stänger av gasen samtidigt som det blir en kall vinterperiod.

Rysslands brutala krig

Ryssland väntas använda Västeuropas beroende av rysk gas och energi i sin krigsföring mot Ukraina och på så sätt försöka pressa Sverige, Finland, Tyskland och de andra länderna att minska sitt stöd till Ukraina.

Flera länder har redan inlett satsningar och strategier för att spara energi och för att så snabbt som möjligt minska sitt beroende av rysk gas.

Stora konsekvenser för Sverige

Men man väntas inte hinna dra ner på beroendet tillräckligt snabbt vilket innebär att en svår vinter väntas i Europa på grund av energibrist.

Sverige är en del av den europeiska elmarknaden vilket under betydande perioder gynnat Sverige i form av låga elpriser – men när det europeiska priset nu ökar kraftigt så påverkas även Sverige.

– Priserna har stigit nästan konstant och vi har aldrig sett något liknande, säger elstrateg Arne Bergvik till SVT.

– Det här kommer få långtgående konsekvenser och leda till minskad konsumtion och effektivisering, betonar han.
Fyra svenska elområden

Sverige är indelat i fyra geografiska elområden och priset väntas bli högre ju längre söderut man bor.

Elområde 1 – Norrbottens län och nordöstra Västerbottens län

Elområde 2 – Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs läns norra och mellersta del samt vissa mindre delar av Dalarnas län.

Elområde 3 – Södra Gävleborgs län, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, stora delar av Västra Götaland, norra Jönköping och Kalmar län samt Gotland.

Elområde 4 – Södra Hallands län, södra Jönköping, mellersta och södra Kalmar län med Öland, Kronoberg, Blekinge och Skåne .

Elområdena kan i vissa fall avvika från länsgränserna som uppges ovan.

Valfråga

Moderaterna framhåller tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna även att nedstängningarna av kärnkraftverk i Sverige ytterligare bidragit till höga elpriser i Sverige.

Frågan har blivit en av de 4-5 största frågorna inför valet den 11 september och Socialdemokraterna har nyligen gått ut och uttalat sig delvis positivt om framtida kärnkraft.

Kärnkraft är fossilfritt vilket är positivt för miljön jämfört med kol och gas. Samtidigt förs ofta den långa projekteringstiden samt höga produktionskostnader fram som nackdelar. 

Foto: Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan

Text: Redaktionen