SKOLDEBATTEN: Regeringen anklagas för ”skollotteri”

2022 02 17

Regeringen lade tidigare under dagen fram ett förslag om att slopa köerna till friskolorna.

– Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att öka likvärdigheten i den svenska skolan. Det är hög tid att vi stoppar paxningen genom att avskaffa köer till fristående skolor, sade skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) vid dagens pressträff.

Bakgrund

Bakgrunden till förslaget är kritik mot att flera föräldrar låter sina barn köa från födseln, eller under många år, och därmed stänger man ute barn som är födda sent på året och familjer vars barn är nya i orten/staden och inte känner till skolvalssystemet. Flera friskolor har även fått motta hård kritik för att sålla bland barnen i kön efter en granskning från Skolinspektionen.

Regeringens nya förslag stöter dock inte helt oväntat på hård kritik.  

Blir ett orättvisare system

– Om man tar bort möjligheten att välja skola, vilket du i praktiken gör om du tar bort köerna, så blir skolvalet en fråga för de med tjockare plånbok för då måste man flytta till i närheten av en bra skola. Jag tycker att det blir mer orättvist, säger Paula Hammerskog, skolkoncernens Academedias kommunikationsdirektör, till SvD.

Academedia är ett företag som i nuläget äger 75 grundskolor i Sverige.

Skolministern hävdar motsatsen

I motsättning till Paula Hammerskogs påstående menar skolministern att regeringens förslag syftar till att skapa rättvisare förutsättningar.

– Vi behöver återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Därför lägger regeringen nu fram förslag som innebär att skolvalet ska bli mer rättvist. Genom dessa förslag kommer inte längre orättvisa urvalsgrunder att få förekomma och vårdnadshavare, oavsett socioekonomisk bakgrund, kommer få mer likvärdiga möjligheter att välja skola för sina barn, säger Lina Axelsson Kihlblom, i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

S vill beröva barn på deras platser

Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna och ledamot i Utbildningsutskottet, riktar hård kritik mot regeringens förslag. Han menar att regeringen föredrar ”skollotteri” framför syskonförtur.

– (S) vill beröva barn som köar till en friskola deras köplats, och förbjuda köer till friskolor. Istället ska skolor tvingas använda urvalsgrunder som främjar ”allsidig social sammansättning”. Skollotterier framför syskonförtur alltså, om det ger etnisk och ekonomisk mångfald, skriver han på sin Twitter.

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Text: Redaktionen