Skjutningarna kan bli stor valfråga

2021 03 14

Gängvåldet är en av M:s och SD:s huvudfrågor men Socialdemokraterna hoppas på att göra det till en stark S-fråga inför valet 2022.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) har under en lång tid fokuserat på den heta frågan om skjutningar och sprängningar och gläds över ny statistik.

– Ny statistik från polisen och Brottsförebyggande rådet visar att skjutningarna i Sverige under januari och februari har minskat jämfört med samma period 2020 och är de lägsta på fem år. Under årets första månad har antalet sprängningar i kriminella miljöer mer än halverats jämfört med förra året, säger Damberg.

Han ser den förbättrade statistiken som ett kvitto på polisens insatser de senaste månaderna.

– Polisen har gripit hundratals gängkriminella, 8 nätverk i Stockholm har slagits ut och ett stort antal rättegångar väntar de kommande månaderna. Jag vill vara tydlig med att detta inte innebär att vi ännu har sett en nationell vändning. Samtidigt är jag övertygad om att de historiskt stora insatser som görs på området kommer att ge effekt. 5 000 fler poliser ska anställas till 2024, säger inrikesministern.

ANALYS

Brottsligheten väntas bli en av de 3-4 största frågorna till valet 2022 och för regeringen kan det bli nästan avgörande att kunna visa upp positiv statistik som pekar på en tydlig vändning inför valet. Hur väl Mikael Damberg lyckas med sitt mål att få ned brottsligheten kommer att granskas noga under valkampanjen.

[forminator_poll id="1458"]