SKARP VARNING: Risk för extremister i svenska försvaret

2022 08 24

Försvarets personalstyrka ska växa från 66 000 till 105 000 anställda år 2032.

Den snabba ökningen kan innebära problem.

Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must varnar för att extremister, högerextrema och jihadister, kommer att försöka infiltrera Försvarsmakten för att få vapen- och stridsutbildning, rapporterar SR Ekot.

Grupperingarna uppmanar till detta i sin propaganda, enligt terrorexperten Hans Brun.

– Vi ska anställa tusentals nya poliser och återinföra allmän värnplikt. Därför är det viktigt att ha kontrollmekanismer på plats för att gallra bort de här personerna, säger han till SR.

Bekräftar risken  

Underrättelsetjänsten Must bekräftar att risken för infiltration existerar.

Enligt Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret på Must, är det en högt prioriterad fråga.

– Man kan väl säga att vi har ett väldigt stort fokus på de här frågorna eftersom Försvarsmakten befinner sig i en väldigt stor tillväxtfas. Då är det viktigt att man inte ”genar i kurvorna”, utan man genomför säkerhetsprövningen på ett bra sätt, säger han till radiokanalen.

– Vi vill inte få in motståndare till demokratin när vår uppgift är att skydda demokratin, framhåller Jan Kinnander.

Skandal i Tyskland

I Tyskland inträffade en stor militärskandal 2020. Delar av specialförbandet KSK upplöstes efter att den tyska militära underrättelsen MAD identifierat att drygt 600 soldater med högerextrema sympatier tjänstgjorde i landets väpnade styrkor.

Drygt tjugo stycken av dessa tillhörde specialförbandet KSK, rapporterade AP.

Efter att dåvarande försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer tillsatt en utredning fastslog den tyska regeringen att specialförbandet gjort sig "delvis oberoende" från försvarsmakten Bundeswehrs kommandostruktur.

KSK präglades även av en ”giftig ledarskapskultur” med tydliga högerextrema inslag.

Dessutom fastslog utredningen att 48 000 patroner skarpladdad ammunition och 62 kilo sprängmedel försvunnit från förbandet.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen